Спечелете ваучери за 100 лв. за Decathlon от Danonino


Краен срок - 2 август 2020

В Промоционалната кампания участват всички продукти с марка „Данонино“, описани в Приложение 1, закупени в срока на провеждане на кампанията от търговски обект, които участват.

Участието в Промоцията е свързано с едновременното закупуване на най-малко 2 /два/ броя Промоционални продукти наведнъж в срока на провеждане на Промоционалната кампания от търговски обект , описан в Приложение 2 и изпълнение на следните условия:
1. попълване на талон за участие в Промоцията, който Участникът може да вземе от промоционалната кутия на Данонино, намираща се след касова зона на търговския обект, от който са закупени Промоционалните продукти;

Забележка:
За всяка едновременна покупка на 2 /два/ броя Промоционални продукти, Участникът има право да попълни един талон за участие в Промоцията;

Пример: При едновременна покупка на 2 /два/ броя Промоционални продукти, Участникът има право да попълни 1 /един/ талон за участие в Промоцията.

При едновременна покупка на 5 /пет/ броя Промоционални продукти, Участникът има право да попълни 2 /два/ талона за участие в Промоцията.
В талона за участие Участникът попълва:
− своите имена и телефонен номер;
− полето, в което потвърждава, че ще пази касовата си бележка, във връзка с която е попълнил талон/и за участие, в случай, че бъде изтеглен като печеливш и че има навършени 18 години;
− полето с номера на касовата бележка и датата на касовата бележка;
− полето, в което потвърждава, че се е запознал и приема Правилата за участие в Промоцията, публикувани на интернет страницата: www.danonino.bg;
− полето, в което дава съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите на участието му в Промоционалната кампания.

2. подаване на попълнения съгласно Правилата талон за участие в предназначената за това урна в търговския обект, от който са закупени Промоционалните продукти;

3. запазване на касовата/ите бележка/и за закупени Промоционални продукти, във връзка с която/които е попълнил талон/и за участие в Промоцията.

Всеки клиент на търговските обекти, описани в Приложение № 2, може да участва неограничен брой пъти в Промоцията, като всяко следващо участие е свързано с едновременна покупка на най-малко 2 /два/ броя Промоционални продукти, попълване и подаване на талон за участие при спазването на тези Правила.

В рамките на Промоционалната кампания „Данонино хапни и спорта избери”, провеждана в търговските обекти  могат да бъдат спечелени общо 3 /три/ броя ваучери за покупки от верига магазини „ДЕКАТЛОН“, всеки от които е на стойност от 100 лв. /сто лева/.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 14.08.2020 г. в офиса на „ДАНОН СЕРДИКА” АД, в качеството му на организатор и отговорен за Промоцията, след което ще бъдат обявени чрез посочване на мобилния телефонен номер на спечелилия Участник със скрити последни три цифри, попълнен от него в талона за участие, на интернет страницата www.danonino.bg

Към всеки от спечелилите участници ще бъдат изтеглени по трима резервни печеливши. В случай на дисквалифициране на печеливш участник заместването му ще се извършва по реда на изтегляне на резервните печеливши.

В рамките на пет дни от избора на печеливш участник, представители на „ДАНОН СЕРДИКА” АД ще се свържат с него на описаните в талона за участие координати за контакт, за да го информират, че е избран за печеливш участник. С участникът ще бъде уточнен реда за предоставяне на копие от касовата бележка, срещу която е получил печелившия талон за участие в томболата, както и ден и час за предоставяне на наградата. Срокът за предоставяне на наградата е 30 /тридесет/ дни от датата, на която участникът е уведомен, че е избран за печеливш.

Награда не се предоставя на обявен за спечелил Участник в случай, че:
− в рамките на петте дни от избора му не може да бъде открит на обявените от него координати за контакт;
− не разполага с касова бележка, отговаряща на условията за участие в Промоционалната кампания, издадена от търговския обект, от който е изтеглен печелившият талон;
− е подал повече талони за участие в Промоцията от колкото има право с оглед броя на едновременно закупените от него Промоционални продукти;
− не предложи ден и час за предоставяне на наградата в рамките на 30 /тридесет/ дни от датата, на която е уведомен, че печели награда;
− поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно при уведомяването му, че е обявен за Печеливш;

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара