Спечелете ваучери за 600 лв. и още награди от Answear


Краен срок - 31 декември 2020

МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТАГРАМ КОНКУРС #CATCHTHEMOMENT

ПОКАЖИ НИ МОМЕНТИТЕ, В КОИТО СИ АКТИВЕН! ДОКАЖИ НИ, ЧЕ ВСЕКИ ОТ ТЯХ Е СПЕЦИАЛЕН! СПОДЕЛИ ГИ В ИНСТАГРАМ! ОЧАКВАТ ТЕ СТАХОТНИ НАГРАДИ!

Summer is FUN
Всичко, за което копнееше през миналите месеци, вече е реалност! Време е да празнуваш така, както искаш. Хайде, вади мечтите от куфара и скачай в приключението!

Лятото е тук! Покажи ни как се забавляваш! Сваляш задръжките на щуро плажно парти или скачаш с дрехи в електриковите води на басейна? Летиш върху вълните или се гмуркаш в дълбините? А може би бързаш към върха на планината с приятели или се опитваш да докоснеш облаците с парапланер? Сигурни сме, че каквото и да правиш, се забавляваш страхотно. И нямаме търпение да видим как.

Снимай най-веселите си летни моменти и ги сподели с нас в Инстаграм! Използвай хаштаг #SummerIsFunBG и #CatchTheMomentBG и тагни @answear_bg. Посланик на предизвикателството е шеф Божана Кацарова и заедно очакваме да ни покажеш слънчевата страна на живота.

ТЕМА юли/август: Лятото е забавно

Как да участваш:
От 1 юли 2020 до 31 Август 2020г. в 12ч. качи снимка в Инстаграм на твоето забавно лято. Колкото по-щуро, цветно и дръзко, толкова по-добре!

Конкурсът ще се провежда на етапи ("Етапи") в следните периоди: •    I етап - в периода от 16.03.2020 г. от 12:00 часа до 30.04.2020 до 23:59 часа.
•    II етап - в периода от 01.05.2020 г. от 12:00 часа  до 30.06.2020 до 23:59 часа.
•    III етап - в периода от 01.07.2020 от 12:00 часа до 31.08.2020 до 23:59 часа.
•    IV етап - в периода от 01.09.2020 г. от 12:00 часа до 31.10.2020 до 23:59 часа.
•    V етап - в периода от 01.11.2020 г. от 12:00 часа до 31.12.2020 до 23:59 часа.
5.    Заявления за участие в Конкурса ще се приемат само през периодите на отделните Етапи на Конкурса.         

Условията за участие в Конкурса са:
1 Поместването на Конкурсната работа от Участника в неговия профил, поддържан в Instagram с публичен достъп и поставяне в описанието на снимката хаштаг:
#CatchTheMomentBG, тагване @answear_bg  и хаштаг (#) според Темата, обявена на Конкурсния сайт
2 Изпълнението на задачата, описано в предходната точка

Участникът може да участва в Конкурса многократно.

Наградите ще бъдат присъждани от Комисията на всеки етап от конкурса. Комисията ще взема под внимание Конкурсните работи, изпратени за Конкурса по време на дадения етап.  

Участникът публикува Конкурсната си работа на платформата Instagram, описва я по начина, определен в § 3, ал. 3 по-горе и декларира, че:
а) е автор на представената Конкурсна работа, притежава всички авторски права и сродни права върху нея и тези права не са ограничени по никакъв начин или обременени от права на трети лица,
б) че Конкурсната работа не нарушава никакви права на трети страни и следователно трети страни не биха подали жалба срещу Организатора във връзка с използването от Организатора на Конкурсната работа по начина, посочен в Регламента,
в) че лицата, чиито изображения участват в Конкурсната работа, са изразили съгласие с публичното споделяне на снимките им от Участника и използването на изображенията им в обхвата, посочен в настоящия Регламент. 
г) Участника се задължава да освободи Организатора от всякакви искове, повдигнати от трети лица във връзка с използването на Конкурсната работа от Организатора в обхвата, посочен в Регламента, възникнали в резултат от представяне на неверни изявления от Участника, и да поправи щетите, възникващи от това.


Основните награди в конкурса са 5, описани по-долу за всеки от етапите на конкурса. Освен това организаторът ще предостави общо 16 кода за намаление (по 4 за всеки етап, започвайки от етап 2 в месец май и юни) от -90% за поръчки с максимална стойност стойност 120лв. Кодовете ще бъдат валидни 30 календарни дни от момента на изпращането им на наградените. На първия работен ден от започване на всеки етап, Организаторът ще обявява на страницата на състезанието сновната награда, както и 4-те кода за намаление (награди).

Информация за резултата от всеки етап на конкурса ще бъде помествана на уебсайта на Конкурса до 10-ия ден на месеца, следващ след края на дадения Етап на Конкурса.

Комисията ще избере общо 5 (пет) лауреата на конкурса, избрани от Участниците, по един на всеки етап от Конкурса („Победители“).

В рамките на Конкурса, Лауреатите ще получат 5 основни награди (по-долу: „Главни награди“). Организаторът ще обяви на уебсайта на Конкурса предмета на Главната награда в първия работен ден на даден Етап от Конкурса

Освен Главните награди, Организаторът ще награди всеки лауреат с парична награда, равностойна на 11,11 % от Главната награда. Размерът на паричната награда ще съответства на размера на данъка върху дохода, начислен на Победителя във връзка със спечелването на Конкурса. Участникът се съгласява паричната награда преди издаването на Главната награда да бъде удържана и изплатена по сметката на съответната Данъчна служба от Организатора като платец на данъка върху доходите на физическите лица от спечелването на Конкурса. Главните награди и паричните награди ще бъдат наричани по-долу съвместно "Награди" и всяка по отделно - "Награда".

Победителите в конкурса ще бъдат уведомени за своите печалби в съобщение, изпратено от Организатора през вътрешната система за кореспонденция на платформата Instagram. Лауреатът е длъжен да потвърди в рамките на 5 дни по същата линия на комуникация, че е получил информация за печалбата, и да изпрати изискваната от Организатора информация на предоставения имейл адрес, по-специално: име , фамилия, адрес за изпращане на Наградата и данни за уреждане на фиксиран данък върху дохода от физически лица след спечелването на Конкурса.

Ако Организаторът не е в състояние по каквато и да е причина да се свърже с Лауреата в Конкурса или не получи отговор на известието за печелба, в рамките на 5 дни той си запазва правото да присъди Наградата на друг Участник.

Наградите в Конкурса ще бъдат изпратени на лауреатите по пощата на адреса, предоставен от тях в съобщението, посочено в параграф 5 по-горе, с уговорката, че Наградите ще бъдат изпращани за сметка на Организатора само на територията на Република България. Ако Победителят посочи адрес за доставка извън България, Организаторът има право да се въздържи да предаде Наградата, докато не получи сума от Лауреата, която е еквивалентна на цената за доставка на Наградата извън България.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара