Спечелете ваучери за гривни и 3 ваучера по 50 лв. за Лили Дрогерие


Краен срок - 30 август 2020

По случай международния ден на приятелството искаме да ви изненадаме и стартираме страхотна игра. Подобрените Always Platinum ще ви осигурят комфорта да се впуснете в нови вълнуващи приключения, споделени с вашата най-добра приятелка. Една от вас ще има шанса да спечели за себе си и най-добрата си приятелка 2 ваучера на стойност 200 лв. за сребърна гривна с талисман, за да си спомняте за прекрасните мигове заедно. А три от вас ще имат шанса да спечелят ваучер на стойност 50 лв. за пазаруване в магазините на Лили Дрогерие.

Как да участвате:
1. Публикувайте снимка на един от най-щастливите си мигове заедно с вашата най-добра приятелка с хаштаг #alwaysnext2you в своя Instagram профил. Тагнете и вашата приятелка в поста. Задължително условие е снимката да е публична, за да може да бъде открита и да участва в Играта.
2: Последвайте @always.bulgaria и @lillydrogeriebg

Играта не е обвързана с покупка.
*Гривната на снимката е илюстративна

Играта “#alwaysnext2you” се организира и провежда на територията на Република България в Instagram.

В Играта могат да участват единствено лицата, които имат валиден публичен профил в Instagram.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:

1 (една) голяма награда: 2 (два) броя ваучера на стойност 200 лв. (двеста лева) всеки, за закупуване на гривни с талисман от https://silvercourt.bg/

Допълнителни награди: 3 (три) броя ваучери на стойност 50 лв. за пазаруване в магазините на Лили Дрогерие.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

Изборът на победителите ще се извърши от Организатора или от упълномощено от него лице на случаен принцип, чрез софтуерна уеб базирана програма - https://commentpicker.com/random-picker.php или друга подобна до 5 (пет) дни след изтичане на крайния срок на Играта

Печелившите участници ще бъдат обявени от Организатора в срок до 7 (седем) дни след изтичане на срока за участие в играта, като имената им или потребителското име на техния Instagram профил, ще бъдат публикувани като коментар под поста, обявяващ началото на играта в официалната Instagram страница на Always Bulgaria, както и в Instagram story.

Печелившите участници трябва да пишат на лично съобщение на официалната Instagram страница на Always България, за да заявят валидни данни за доставка на наградата – две имена, телефон и точен адрес за доставка. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 7-дневен (седемдневен) срок, считано от публикуването на победителите в Instagram профила на Always България, губят правото си да получат наградата. В случай че участник не потвърди желание да получи своята награда, ще бъде изтеглен нов печеливш по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

В момента на получаване на наградата, участникът се задължава да подпише Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата. В случай че откаже да подпише такъв протокол, спечелилият участник автоматично се дисквалифицира от Играта.

Участник, който не потърси наградата си до 07.09.2020 г. (7 (седем) дни след обявяване на печелившите), откаже да подпише Съгласие за обработка на личните му данни или Приемо-предавателен протокол, както и ако не отговаря кумулативно на всички посочени в правилата условия, губи правата си върху нея, като наградата ще бъде предоставена на резервно избран печеливш.

С включването си в Играта участниците потвърждават, че са запознати с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, съгласно който предметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

За издаването на служебна бележка за облагаемия доход е необходимо печелившият участник да предостави на Организатора изискуемите по закон лични данни.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара