Спечелете Somat Gold Таблетки за съдомиялна


Краен срок - 7 юни 2020

Здравейте! Henkel Ви отправят предизвикателство. 😊 Търсим 50 нови dm скаути за безплатен тест на Somat Gold Таблетки за съдомиялна, 18 бр. 🎁 Може да се регистрирате до 07.06.2020 за тест.

❗️Важно! dm Scout е Facebook приложение и не се отваря през мобилни устройства.❗️


Somat Gold Таблетки за съдомиялна, 18 броя

Обогатената с ензими формула прави Somat Gold изключително силен срещу упорити остатъци като загорели картофи и паста. В допълнение, таблетката е с водоразтворимо фолио, което предотвратява всякакъв допир на кожата с препарата. Просто я поставете както всяка друга таблетка, без да разкъсвате фолиото - милионите мощни частици проникват в дълбочина и разграждат напълно остатъците от загорели храни.

Somat Gold Таблетки са подсилени с технология за дълбоко почистване и са с най-висок рейтинг от  немския институт за потребителски тестове TÜV! За хигиенично чисти съдове и супер блясък!

За участие в активността dm Scout могат да се регистрират всички лица, навършили 16 години, които са живущи на територията на Република България.

УЧАСТИТЕТО В АКТИВНОСТТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО ПО НИКАКЪВ НАЧИН С ПОКУПКА!

Участниците, на които ще бъдат изпратени продукти за тест, ще бъдат определени в срок най-късно до 09.06.2020 г. на случаен томболен принцип измежду всички лица, които са се регистрирали за участие в активността по реда и начина, описани в настоящите условия и правила, от тричленна комисия на Организатора. Техният брой отговаря точно на броя на продуктите, обявени за тест от страна на Организатора, описани по-горе в настоящите условия и правила. За определянето на участниците, които ще получат продукт на Организатора за тест, се съставя протокол, подписан от членовете на комисията, в който се обявяват имената на участниците, както и продукта, които ще тестват. Имената на тези участници ще бъдат обявени на фен-страницата на dm България във Facebook на адрес https://www.facebook.com/dmBulgaria в срок до 09.06.2020 г.

Избраните участници в dm Scout, на които ще бъдат изпратени продукти за тест, съгласно предвиденото в предходния параграф, ще получат на посочения от тях пощенски адрес във формуляра за регистрация конкретния продукт, за теста, на който са определени, в срок до 26.06.2020 г. Продукти за тест се изпращат единствено на пощенски адреси в рамките на Република България. Всеки участник носи сам отговорност за верността на подадените от него данни за контакт. Правото за тест на продукта изтича в рамките на шест седмици от датата на приключване на регистрацията в тестовата акция.

След потвърждаване на участие в dm Scout участникът получава в рамките на две календарни седмици по имейл и линк, който води към формуляр за оценяване на продукта. Участникът ще бъде помолен да даде своето мнение за тествания продукт след изтичане на шестседмичния тест период, но без да бъде изрично задължаван да направи това.

Потвърденото участие в активността dm Scout не може да се преотстъпва, а продуктът или продуктите за тест не се заменят или изплащат в паричната им равностойност.

Всяко лице, което отговоря на условията за участие, може да се регистрира само един единствен път за участие в една текуща акция dm Scout чрез попълване на регистрационната форма на Организатора. Многократното участие на едно и също лице с един и същ имейл-адрес не е възможно в периода на една и съща акция dm Scout.

Едно и също лице не може да участва в две поредни акции dm Scout, без значение дали се регистрира с различни имейл- и/или пощенски адреси.

dm България си запазва правото да изключи от участие в активността dm Scout лице, за което има доказателства, че не е спазило правилата за участие. dm България си запазва правото да прекъсне акцията за тест на продукт в случаи, когато безпроблемното й провеждане е възпрепятствано от технически и/или юридически причини

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара