Спечелете 10 барбекю грила Kettle BBQ grill


Краен срок - 30 юни 2020

В Играта участват всички всички разфасовки на прахообразна подправка Maggi® Щипка вкус, гранулирана подправка Maggi® Вълшебен вкус и течна подправка Maggi® Унисос.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 10 (десет) Барбекю грила, Kettle BBQ grill, 44x86 cm, черно.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

Купете участващите в Играта продукти Mаggi® от магазини T-market, на стойност минимум 3 (три) лева в един фискален бон.

    При закупуване на участващи продукти Maggi® на минимална стойност 3 лв. с ДДС на един фискален бон участникът има право да се включи в томбола за спечелване на 1 от 10 барбекю грила. Всеки участник се задължава да пази оригинала на фискалния бон
    Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/bbq2. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

След това участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

Магазините участващи в Играта са: T-Market

След приключване на Играта (23.59 ч. на 30.06.2020 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 10 (десет ) печеливши и 5 ( пет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите ще бъдат публикувани на 10.07.2020 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/bbq2.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/bbq2.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара