Спечелете 40 ваучера за ИКЕА и 40 продуктови награди от Suchard


Краен срок - 22 юни 2020

Всеки ден е повод за сладки жестове към любимите хора.

Пожелай нещо хубаво от сърце, създай красива картичка и зарадвай някого още сега! Включи се в седмичната томбола за награди.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Участникът трябва да посети сайта www.suchard.bg и да създаде картичка като избере от предефинираните варианти на послание и дизайн, следвайки стъпките:

• Стъпка 1: Да избере едно от предложенията с пожелания;
• Стъпка 2: Да избере едно от предложенията с дизайн;
• Стъпка 3: Да попълни регистрационната форма, въвеждайки следните полета:

- реален и функциониращ мобилен телефонен номер;
- потвърждение на captcha кода;
- потвърждение (чрез чек-бокс), че желаете да участва и е съгласен/а с Официалните правила на Играта.

Всеки потребител, по собствено желание, може да сподели във Facebook вече създадената Suchard картичка или да я изтегли на свое устройство, като това НЕ Е  задължителна стъпка за участие в томболата.

За да се включи във всяка една от седмичните томболи, всеки участник е необходимо да създаде минимум една Suchard картички за съответния период.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. За коректното отчитане на изтегленото от участника пожелание, участникът трябва да използва един и същ мобилен телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
Награди:

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 80 бр. награди, разпределени, кактo следва:

• Голяма награда: 40 бр. ваучери ИКЕА на стойност 50.00 лв.

• Малка награда: 40 бр. продуктови награди от Suchard

Наградите ще се разпределят чрез четири томболи, за всяка една от седмиците на Играта - по 10 бр. ваучери ИКЕА на стойнсот 50.00 лв. и 10 бр. от продутови награди Suchard.

Всяка продуктова награди SUCHARD включва:

1 бр. Suchard Figaro, 153 г
1 бр.  Suchard Aida, 126 г

Тегленето на наградите ще се извършва до 48 часа след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“:

1. Период 1 – 25.05. до 31.05.2020 г. включително.
2. Период 2 – 01.06. до 07.06.2020 г. включително.
3. Период 3 – 08.06. до 14.06.2020 г. включително.
4. Период 4 – 15.06. до 21.06.2020 г. включително.

Печелившите ще бъдат публикувани на сайта в раздел Печеливши в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта чрез техните мобилни телефонни номера, като последните 3 символа от всеки мобилен телефон ще бъдат скрити (напр. 0888444***).

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда oт вид за периода на Играта.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 7 регистрации в рамките на всеки един период от Играта.

Един участник може да направи максимум 28 регистрации за целия период на Играта.

Един участник може да спечели само една награда от вид.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи SMS съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
Раздаване на наградите:

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции, относно получаването на наградата, в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара