Спечелете страхотните Комплекти за разходка от Бочко


Играта е приключила!

Печеливши:

ivi18di@*******
desi.lakova@*******
joker_size@*******
b_igov@*******
politomin94@*******
borianaaleksieva@*******
nadj1990@*******
crazy_little_sweety_thing@*******
daniela__ilieva@*******
nikolaqkumanova@*******
Периодът на участие в Кампанията е разделен на два етапа, категоризирани по конкретен начин, както следва:

I Етап Продукти против насекоми ще се проведе от 08:00ч. на 11 май до 00:00ч. на 24 май 2020г. включително, когато участниците ще се регистрират за томбола в етап 1. Печелившите от Етап 1 се обявяват на 27 май 2020г.

II Етап Слънцезащитни продукти, ще се проведе от 08:00ч. на 01 юни до 00:00ч. на 14 юни 2020г. включително, когато участниците ще се регистрират за томбола в етап 2. Печелившите от Етап 2 се обявяват на 17 юни 2020г.

Участникът ще посети страницата https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/ След посочване на отговор към зададения въпрос, всеки Участник следва да се регистрира в интернет на адрес https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/ чрез използване на бутон с надпис РЕГИСТРАЦИЯ, като попълни съответни данни и даде изрично съгласие за тяхното събиране, съхраняване и обработване за посочените в Част 10. по-долу цели, както и да даде съгласието си да се включи в Играта. Данните, които следва да се предоставят за регистриране и участие са: две имена, електронен адрес и телефон. За всеки етап, описан по-горе, ще има изведен един въпрос, на които следва да отговори участникът, посочвайки кой от продуктите Бочко отговаря на описанието. Участникът се регистрира, за да участва за спечелването на награда. Участниците, спечелили награда, е необходимо да предоставят следните допълнителни данни:  адрес за доставка. Ако стойността на спечелената награда е над 100 лева без ДДС, от участникът се изисква да предостави и ЕГН.

Участникът има право да се регистрира само веднъж за всеки от етапите, за да участва в играта за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторите имат правото да го отстранят от участие.

Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с покупка на продуктите на Възложителите от Участниците и/или печелившите участници.

В Кампанията ще бъдат раздадени общо 10 награди, както следва:

Етап I: на 26 май 2020г. се теглят 5 печеливши. Печелившите се публикуват на страницата на кампанията на 27 май. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описания в т.2.1 период посредством уведомителен имейл от организаторите. До една седмица след публикуването на печелившите, ще бъдат изпратени наградите при условията на Част 7 на посочения от тях адрес за доставка.

Етап II: на 16 юни 2020г. се теглят 5 печеливши. Печелившите се публикуват на страницата на кампанията на 17 юни. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описания в т.2.1 период посредством уведомителен имейл от организаторите. До една седмица след публикуването на печелившите, ще бъдат изпратени наградите при условията на Част 7 на посочения от тях адрес за доставка.

Стойностите на наградите е до 100 лв. без ДДС. Участниците, които спечелят награда на стойност над 100 лв. без ДДС са задължени на основание Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) да декларират спечелената награда с подаване на годишна данъчна декларация. Печелившите участници нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

Пълният списък с печелившите по т. 5.1.1 и т. 5.1.2 ще бъде обявяван и достъпен на уеб-страницата на кампанията https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/ в секцията Печеливши, като ще бъде изтрит в рамките на 60 дневен срок след приключване на всички етапи от играта. Данните на спечелилите участници ще бъдат обявени по начин, не позволяващ тяхното идентифициране, като ще се посочват само началото на имейл адреса и домейна ще бъде посочен със звездички.

За наградите по т. 5.1.1 и т. 5.1.2:

Спечелилите награда по т. 5.1.1 и т. 5.1.2 предоставят данни за доставка по описания в т. 4.1 механизъм. При стойност на наградата над 100 лева без ДДС от участника се изисква да предостави данни за единен граждански номер.

Наградата се получава по куриер за сметка на Възложителя чрез посочения от печелившия Участник, телефон за контакт и адрес за доставка. Печелившият Участник следва да осигури и уговори удобен ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на 3 работни дни, считано от уговарянето на удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия Участник, само на територията на Република България.

Краен срок - 14 юни 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара