Спечелете 400 лева от Vivre


Краен срок - 13 май 2020

Vivre Anniversary - 8 години заедно!

В играта участват само физически лица, навършили 18 години и с местожителство или постоянно пребиваване България. Играта е адресирана до потребители навършили 18 години към момента на достъп до секцията на играта. Служителите на Организатора, както и техните съпруг/съпруга и роднини до 4-та степен, нямат право да участват в тази игра.

Един и същ участник не може да спечели повече от една награда в една и съща игра. Ако участникът вече е спечелил награда на по-ранен етап, той автоматично ще бъде изключен от списъка с победителите, като наградата се присъжда на следващия изтеглен участник.

Победителят ще трябва да съобщи идентификационните си данни, за да декларира и плати данъка от Организатора, съгласно чл. 6.1. Предоставянето и използването от Организатора на тези материали ще бъде извършено без допълнително плащане от победителя.

За да участват в Играта, участниците трябва кумулативно да отговарят на следните условия:
а) Да имат достъп до уебсайта на Организатора: https://www.vivre.bg;
б) Да имат потребителски акаунт в https://www.vivre.bg;
в) Да завършат онлайн поръчка на www.vivre.bg/ на стойност най-малко 45 лева, през обявения период на Играта;
г) Победителят ще бъде избран на случаен принцип чрез сайта: https://commentpicker.com/random-name-picker.php;
д) Победителят ще бъде обявен по имейл и по телефона на 14.05.2020 г.

Наградата, предлагана от Организатора, е следната:
1 награда на стойност 400 Vivre точки, 400 Vivre точки са с еквивалент 400 лева.
Победителят ще получи Vivre точките в потребителския си акаунт.
Общата стойност на наградата е 400 лева.

Победителят в Играта ще бъде обявен от Организатора на 14.05.2020 г. по електронна поща и телефон, тъй като се спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни, а имената на победителите ще остават анонимни.

Победителят няма да направи друго допълнително плащане, независимо от заглавието му (напр. Данъци, такси, разходи) и няма да понесе допълнителни разходи при получаване на наградата.

Ако победителят е платил за поръчката с банкова карта, наградата ще бъде налична незабавно в акаунта, свързан с номера на поръчката, ако победителят е избрал начин на плащане „Плащане при доставка“, наградата ще бъде налична веднага щом поръчката е платена, а в случай на плащане по банков път, наградата ще бъде налична в рамките на 48 часа (периодът на разположение за завършване на плащането).

Точките са валидни за 12 месеца от получаването им (от активиране), след което в случай на неупотреба те изтичат автоматично, без предварително уведомление.

Организаторът се задължава да понесе дължимия данък за дохода, състоящ се от наградите, получени от победителите в съответствие с разпоредбите на чл. 81, параграф 1 от Фискалния кодекс, одобрен със закон 571 от 22/2003 с последващи изменения, всякакви други задължения от фискален или друг характер, които са изключителна отговорност на победителите. Данъкът ще се изчислява по нетната стойност на премията, посочена в чл. 5.1 от настоящия регламент.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара