Спечелете аудио системи, колонки, шапки, раници и бири от Tuborg

Играта е приключила! Печеливши: https://www.tuborgpromo.bg/winners.phpУчастващата търговска марка е Туборг, в съответните опаковки:

    Туборг, оборотна бутилка 500 мл.
    Туборг, кен 500 мл.

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален етикет (колие с посланието „Спечели 550 000 музикални награди“) и промоционален дизайн (кен дизайн с посланието „Спечели 550 000 музикални награди“). Печелившите опаковки ще имат символ на кен с надпис „2020“ под капачката или думите “TBRG CAN” под езичето на кена, ако наградата е кен Туборг 500мл. При намирането на промоционален осем символен код под капачката на бутилка Tuborg или езичето на кен Tuborg потребителят може да участва в томбола за 3528 бр. награди описани в точка 7 от Общите условия на играта.

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

    Бира Туборг кен от 500 мл. – 550 000 бр.
    Раница – 1500 бр.
    Шапка – 1500 бр.
    Bluetooth колонка – 500 бр.
    Аудио система – 28 бр.

За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията, промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за непредоставяне на награди. Спечелените награди - кен „Туборг“ 500мл., трябва да бъдат предявени за получаване в обозначените със знака на промоцията търговски обекти най-късно до 31.07.2020г.

За наградите раница, шапка, Bluetooth колонка, печелившите участници в промоцията, трябва да потвърдят своята награда за получаване като оставят своята информация за контакт на телефон 02 419 12 52 или 0898 150 552 в рамките на 7 календарни дни от спечелването й. След изтичане на 7 дни от спечелване на предметната награда, участникът губи правото си да я предяви за получаване и организаторът няма да носи отговорност.

За награда аудио система печелившите участници в промоцията, ще бъдат уведомени чрез SMS и обаждане от Организатора, за да предоставят информация за доставка на наградата.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционален етикет и дизайн по т 6.

За да участват в промоционалната игра за наградите раница, шапка, Bluetooth колонка или аудио система, участниците трябва да посетят интернет адрес www.tuborg.bg и

1. Да въведат уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

2. Да въведат без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXX XXX XXX или 359XX XXX XXX.

3 Да потвърдят, че са запознати и съгласни с правилата на играта;

4. Да пазят капачката и/или езичето с промоционалния код;

5 След преминаване на по-горните стъпки да натиснат бутон "РЕГИСТРИРАЙ"

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора, дали печели една от наградите: раница, шапка или Bluetooth колонка.

При регистрация на пет или повече промоционални кода, потребителят участва в седмична томбола за спечелването на една от 28 броя аудио системи. Всяка сряда в присъствието на тричленна комисия ще бъдат изтегляни по два броя аудио системи. Натрупаните кодове на потребителите участвали, но неспечелили в седмичната томбола, ще бъдат занулявани и няма да се прехвърлят за участие в последващи томболи. Последните 2 броя аудиосистеми ще бъдат изтеглени чрез томбола на 01.07.2020г.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой промоционални кодове в периода на промоцията.

След 17.05.2020г. участниците в промоцията ще имат възможност да изберат кой да бъде българският артист на Tuborg Open през 2020г. сред участниците в Гласът на България. Гласуването е възможно на www.tuborg.bg с въвеждане на осем символен код от капачката или езичето на кен от промоционалните опаковки на Туборг без значение дали кодът е бил регистриран за спечелването на награда или не, дали е печеливш или не. Един регистриран код осигурява на участника един глас.

Общият брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин:

    1500 бр. раници ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда.
    1500 бр. шапки ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда.
    500 бр. Bluetooth колонки ще бъдат разпределени на случаен принцип за периода на промоцията от специално разработен софтуер. Наградите се печелят инстантно – веднага след регистрацията на код, всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда.
    28 бр. аудио системи ще бъдат изтегляни в присъствието на тричленна комисия, по два броя всяка седмица. Натрупаните кодове на потребителите участвали, но неспечелили в седмичната томбола, ще бъдат занулявани и няма да се прехвърлят за участие в последващи томболи. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез SMS съобщение и обаждане от Организатора. Всеки участник ще може да проверява броя регистрирани кодове, свързани към конкретния мобилен номер.

Участниците, спечелили бира кен, ще могат да я получат в предварително определени търговски обекти, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печелившата капачка или езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите – бира кен Туборг ще бъде публикувана на www.tuborg.bg. Картата с търговски обекти може да бъде променяна в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.tuborg.bg. Във връзка с обявеното извънредно положение, списъкът може да съдържа обекти, които не са актуални наградни центрове. "Карлбсерг България" АД полага всички възможни усилия да осигури максимално покритие на промоцията в търговската мрежа.
    Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един обект.

Участниците, спечелили раница, шапка или Bluetooth колонка, ще получат съобщение на екрана с информация за начинa, по който могат да се свържат с Организатора за потвърждение на наградата си в 7 дневен срок. Участниците, спечелили аудио система, ще получат SMS съобщение и обаждане от Организатора с информация за начина, по който могат да се свържат с Организатора за потвърждение на наградата си. Печелившите участници следва да се обадят на телефонен номер 02 419 12 52 или 0898 150 552 (според тарифния план на абоната), за да предоставят адрес за доставка на наградата си.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Печелившите участници ще бъдат обявявани на интернет адреса www.tuborg.bg в периода по т. 2. чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

На интернет адрес www.tuborg.bg всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент.

Наградите раница, шапка, Bluetooth колонка и аудио система от промоционалната игра ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

Участникът, спечелил раница, шапка, Bluetooth колонка или аудио система следва да се обади на телефон 02 419 12 52 или 0898 150 552 (според тарифния план на абоната) и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази промоционалната капачка или езиче на кен. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок от 7 календарни дни описаните действия в предходното изречение, той губи правото да получи наградата.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител и печеливша капачка или езиче на кен със съответния код. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е съгласно да го приеме от името на спечелилия и удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера регистрирания от него промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен, като печеливш. Ако се установи, че капачката или езичето от кена са повредени, дефектни, или промоционалният код не съвпадат с регистрираните такива, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

При регистрирането на значителен брой промоционални кодове от един мобилен номер, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от промоционалната игра.

Всички разходи свързани с доставка наградата са за сметка на Организатора.

Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни - три имена, ЕГН, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.

Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.

С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата www.tuborg.bg, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.

Краен срок - 31 юли 2020

ЛИНК за участие

4 Коментари

  1. Здравейте!Може ли да ми посочите търговските обекти , в които мога да представя печелившите капачки от бира туборг.

    ОтговорИзтриване
  2. Измамници. Отдесет дни не мога да си осребря капачките. Или не зареждали кенчета, че били скъпи и не се купували. Или трябвало дасъбера 12 печеливши капачки. да вземели цял стек от дистрибутора.

    ОтговорИзтриване
  3. Каква е тази карта на обектите нищо не мога да разбера.В крайна сметка ще си остана със събраните капачки и нищо.

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара