Спечелете електрически тротинетки, ролери и Мултивитамини от Jamieson


Краен срок - 31 май 2020

Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на поне един продукт на марката Jamieson по техен избор.

При покупка на поне един продукт на марката Jamieson по негов избор, участникът следва да попълни име, фамилия и телефон за контакт на регистрационната бланка, налична в интернет, на адрес http://igra.jamieson.bg/, и да въведе обозначения код от касовата бележка за покупката или номера на осъществената онлайн поръчка в съответстващото поле на бланката. Една касова бележка или номер на онлайн поръчка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка или онлайн поръчката е обозначена покупка на един, или на повече от един продукт на марката Jamieson.

Задължително е запазването от страна на участниците на оригинала на касовия бон и имейла от онлайн поръчката до приключване на играта, за да могат да бъдат предоставени от спечелил участник за справка при поискване от страна на организатора. При налични повече закупени продукти на една касова бележка или имейл, участникът може да заличи визуализацията на закупените продукти, които не са от марката Jamieson.

Наградите в играта са следните:

4 бр. електрически тротинетки на стойност 669 лв. всяка.

10 чифта ролери на стойност 100 лв. всеки.

100 бр. продукти Мултивитамини за възрастни или Мултивитамини за деца на марката Jamieson, на стройност 30 лв. всеки. Всеки спечелил участник има възможност да избере дали да получи продукт Мултивитамини за възрастни или Мултивитамини за деца на марката Jamieson.

Всеки участник, спечелил тротинетка или ролери, има възможност да избере дали да получи спечелената от него награда, или 1 брой GIFT карта на стойност, равна на стойността на спечелената от участника награда.

Картата може да бъде използвана във всички обекти в страната, които използват постерминал на Mastercard.

Имената на печелившите участници ще бъдат теглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта на 2 етапа.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в интернет, на адрес www.igra.jamieson.bg. Ще се свържем с всеки от спечелилите участници на посочения от него телефон.

Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Всяко лице, което е спечелило тротинетка или ролери, трябва да избере дали да получи спечелената от него награда, или 1 брой GIFT карта на стойност, равна на стойността на наградата. Наградите се предоставят в рамките на периода 10.06.2020-30.06.2020г. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.

Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на адрес www.igra.jamieson.bg

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, освен при условията на раздел 3, т. 3.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара