Спечелете 21 смарт часовника Fitbit Versa Lite edition


Краен срок - 30 април 2020

СПЕЧЕЛИ СМАРТ ФИТНЕС ЧАСОВНИК И ПРОМЕНИ НАВИЦИТЕ СИ ЗА ДОБРА ФОРМА!

Усвои нови навици с Nestlé® Fitness®- перфектна комбинация от балансиран хранителен режим и подновена мотивация.

В Играта участват следните продукти:

    Nestlé®  Fitness® original 375g;
    Nestlé®  Fitness® Choco 375g;
    Nestlé®  Fitness® Dark Choco 375g;
    Nestlé®  Fitness® Fruits 375g;
    Nestlé®  Fitness® Honey Almonds 355g

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо:

21 (двадесет и един) Смарт Часовника „Fitbit Versa Lite edition“ (цвят – син или бял),

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

За да участва в Играта потребителят следва да влезе на сайта: https://www.nestle-cereals.com/bg/bg/fit-new-habits и да:

    Попълни промо кода от задната страна на опаковката, своето първо име и фамилия, имейл адрес, както и след запознаване с Политиката за поверителност и съгласие с Правилата за игра и Общите условия за ползване на уебсайта.
    Oтговори на въпроса „Какво Ви харесва най-много в Nestlé® Fitness® и как си представяте перфектната си сутрин с Nestlé® Fitness® ?“.
    Всеки участник има право на неограничен брой участия в Играта. Един участник има право само на една награда, независимо от броя на участията.

След утвърждаване правото на участие съгласно правилата на Играта, на 08.05.2020г. жури от трима членове ще избере 50 (петдесет) най-креативни отговора, от които 21 (двадесет и един) печеливши участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип. На същата дата ще бъдат изтеглени 10 (десет) Резерви.

Трите имена, датите и часовете при попълване данните за участие на печелившите ще бъдат публикувани на 11.05.2020г. на Сайта на играта https://www.nestle-cereals.com/bg/bg/fit-new-habits.

С печелившите участници ще бъде осъществен контакт чрез имейла, който са предоставили по време на регистрацията, за да предоставят допълнителни контакти за доставка на наградата (телефонен номер и адрес). При необходимост представител на Организатора може да се свърже с печелившия участник по телефона, за да изясни подробности относно доставката на наградата.

В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 30 (тридесет) дни от обявяването на печелившите участници, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, победителят трябва да :

- представи пред куриера своята лична карта, за да докаже самоличността си, която ще бъде върната незабавно.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата;

Наградите се доставят само на територията на България.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара