Спечелете невероятен детски таблет


Краен срок - 10 април 2020

В тази Игра като играч (по-нататък: „Играч“) може да се вземе участие:
- С приемането на Условията за участие ти приемаш, че лицата под 18-годишна възраст може да вземат участие в Играта само и единствено след одобрението за това, дадено от законния им представител.
- Играчът взима участие в Играта чрез даване на правилен отговор на въпроса, намиращ се сайта, едновременно с което Играчът или неговият законен представител приемат условията за участие.
- Участието в Играта е безплатно и доброволно.
- По време на Играта Viacom използва даденото от Играча име и имейл адрес, както и данните, споделени при даване на съгласието от законния му представител.
- По време на играта Играчът може да отговори многократно на въпроса, но при на теглене на жребия за печалбите ще участва само веднъж, доколкото е дал правилен отговор на поставения въпрос.
- С даването на отговор на въпроса, поставен на Сайта, Играчът дава съгласието си, че при положение, че той спечели Главната награда Viacom, или неговите канали имат правото да използват за маркетинг и PR кампании без ограничения собственото име и града по местожителство на Играча.

Главна награда: 1 детски таблет

Играчите, които отговорят на поставения въпрос, ще получат възможност да свалят в дигитална форма картинка за оцветяване.

Всеки един Играч може да получи само 1 бр. (един брой) награда. С цел да се избегнат недоразуменията Главната награда се счита за 1 бр. (един брой) награда.

Viacom ще присъди толкова награди, колкото е нужно в съответствие с броя на спечелилите по долуописания начин:

След закриване на Играта журито на Viacom ще тегли жребий между изпратилите правилен отговор за отсъждане на главната награда.

Изтегленият по жребий печелещ или неговият законен представител ще бъдат уведомени за факта, че са спечелили, за самата награда и за възможностите за получаване най-късно до 18:00 часа на ден 13 от месец 04 на 2020 година. Изтегленият по жребий печелещ или неговият законен представител/неговите законни представители трябва да изпратят потвърждаващо електронно писмо на Viacom най-късно до 13:00 часа на ден 17 от месец 04 на 2020 година.
При положение, че спечелилият или неговият законен/законни представител(и) не изпратят имейл с потвърждение, Viacom определя нов(и) допълнителен/допълнителни печелещ(и) на мястото на спечелилия.

Допълнителният печелещ или неговият законен/законни представител(и) ще бъдат уведомени от Viacom за факта, че са спечелили, както и за вида на наградата и възможностите за нейното получаване най-късно до 18:00 часа в ден 20. от месец 04. на 2020 година с имейл. Допълнителният печелещ или неговият законен/законни представител(и) трябва да изпратят електронно писмо с потвърждение до Viacom най-късно до 15:00 часа в ден 24. от месец 04. на 2020 година.

Viacom ще изпрати нужните информации за получаване на Главната награда по имейл на адреса, който са уточнили със спечелилите или с техните законни представители.
Доколкото данните, дадени от спечелилия не отговарят на действителността, или ако са попълнени в непълна форма, респективно, ако възникне каквато и да е причина, която не ги упълномощава да получат наградата, Viacom е в правото си да избере нов печелещ (допълнителен печелещ).

За избиране на допълнителен (допълнителни) печелещ(и) има възможност само 1 (един) път. При положение, че и изборът на допълнителен печелещ не доведе до резултат Viacom няма да отсъди награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара