Печели 'златни зайци' и ги разменяй безплатно за ваучери, продукти и отстъпки


Open Push е платформа съдържаща ваучери, продукти и отстъпки, които всеки може да вземе само срещу Златни Зайци. Златни Зайци могат да се печелят напълно безплатно, което прави платформата уникална по рода си. Не плащате нищо, а може само да спечелите. Периодично ще получавате пуш известия с горещи оферти от платформата, готови да бъдат обменени срещу Златни Зайци.

Какви са начините да печелите Златни Зайци?

1. Чрез колелото на късмета, което се намира в менюто на профила Ви в Open Push. Имате възможността да въртите колелото безплатно на всеки 4 часа. Получавате бонус завъртания за допълнителни дейности като да поканите свой приятел да се регистрира и завърти колелото.

2. Чрез играта Sweet Clash. Тя е head to head масивна мултиплейър онлайн игра, която може да се играе чрез браузър от всякакви устройства на www.SweetClash.io . За да използвате събраните зайци от играта, трябва да свържете акаунта си от Sweet Clash с този от Open Push, което е възможно от менюто на профила ви в Open Push.

3. Като приемете да получавате пуш известия и разрешите геолокализация получавате 7 500 Златни Заека.

4. Допълнителни събития в играта и социалните мрежи. – необходимо е да следите официалните страници на Играта и Платформата, за да не пропускате допълнителните събития.

За да може да участва в Играта, да придобива и да обменя Златни зайци, Потребителят е длъжен да се регистрира в Платформата и да създаде свой потребителски профил. Регистрацията в Платформата е доброволна и безплатна.

Имат право да се регистрират единствено физически лица, навършили 18-годишна възраст, при условие, че тези лица не са поставени под запрещение и/или чиято дееспособност не е ограничена по някакъв друг начин.

При регистрацията Потребителят е длъжен да попълни всички задължителни полета с необходимата информация. Всички данни, които са предоставени от Потребителя, ще бъдат считани за пълни и верни до установяването на противното. Въвеждането на некоректни или неактуални данни от Потребителя може да доведе до грешки при регистрацията и до невъзможност да се използват услугите, предоставяни посредством Играта и Платформата. Потребителят има право по всяко време да променя и актуализира личната информация, която е посочил за целите на своята регистрация.

При регистрацията на Потребителя в Платформата се създава потребителски профил, достъпът до който се извършва посредством потребителско име и парола. Потребителското име се избира свободно от Потребителя, като Администраторът не носи отговорност за неговото съдържание и не е длъжен да проверява дали то нарушава права на интелектуална собственост на трети лица.

Потребителят няма право да предоставя достъп до своя потребителски профил на трети лица. Потребителят е длъжен да пази поверителността на своята парола за достъп. Администраторът не носи отговорност в случай на неправомерен достъп до потребителския профил от лица, различни от Потребителя, довел до промяна, изтриване или блокиране на профила и/или до загуба на натрупаните до момента на достъпа Златни зайци, и/или до каквито и да е други вреди за Потребителя. Потребителят няма право да създава множество акаунти. Позволен е само 1 акаунт на човек.

След успешна регистрация в Платформата всеки Потребител има правото да участва в Играта. Достъпът до Играта се осъществява с потребителското име и паролата за достъп до Платформата.

Участието в Играта не изисква предплащане или залог от страна на Потребителя, тя е създадена и следва да се използва единствено за отдих и развлечение. Играта не представлява „хазартна игра” по смисъла на Закона за хазарта. Печалбите в Играта и придобиването на Златни зайци са в резултат единствено на уменията и сръчността на Потребителя.

Златните зайци се придобиват в резултат на успешното участие в Играта, при споделяне и при ежедневен вход в Играта.

Златните зайци не могат да бъдат осребрявани в Търговските обекти или обратно изкупувани от Администратора.

Златните зайци се заличават автоматично в случай, че не са обменени в продължение на 2 (две) години след тяхното придобиване или в случай, че потребителският профил остане без активност в продължение на 6 (шест) месеца. Златните зайци се заличават и в случай на изтриване или деактивиране на потребителския профил поради каквато и да е причина. Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за Златните зайци, заличени при условията на настоящия параграф.

Посредством Платформата Потребителят има възможност да провери баланса си от Златни зайци, да провери какви продукти, услуги и намаления се предлагат от Търговците, в кои Търговски обекти и какъв брой Златни зайци са необходими за тяхното получаване.

Когато Потребителят желае да обмени свои Златни зайци за даден продукт, услуга или намаление, предлагани от определен Търговец, той следва да избере съответната опция в Платформата и ще получи ваучер или QR код, които да послужат за получаване на продукта, услугата или намалението в Търговския обект на Търговеца. Потребителят е длъжен да се съобрази с работното време на Търговския обект.

Потребителят не е длъжен да предоставя лични данни с цел идентификация пред Търговеца. Получаването на избрания продукт, услуга или намаление се извършва след представяне в Търговския обект на издадения от Платформата ваучер или QR код.

Потребителят може да извърши доплащане в брой в Търговския обект за избрания от него продукт или услуга в допълнение към обменените Златни зайци, ако това е предвидено в офертата на съответния Търговец.

Администраторът си запазва правото да прекрати едностранно и без предизвестие регистрацията на Потребителя и да изтрие потребителския профил в случай, че Потребителят наруши настоящите Условия за ползване или извърши каквито и да е незаконосъобразни или увреждащи действия в Платформата и/или в Играта.

Прекратяването на регистрацията поради каквато и да е причина води автоматично до загуба на натрупаните Златни зайци и на всички други платени услуги. Администраторът не дължи обезщетение на Потребителя или не дължи връщане на Потребителя на платените за услугите суми.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара