Спечелете 5 ваучера по 100 лв. от Мебели Виденов


Краен срок - 20 март 2020


За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на Мебели Виденов, нито заплащането на каквато и да било такса.

Участниците в играта трябва да изпълнят следните условия: Като коментар под поста даващ начало на играта, участниците трябва да напишат името на спалнята, която присъства в клипа от телевизионната ни кампанията за месец март и да изберат от сайта на Мебели Виденов – https://videnov.bg/ мебели, които биха съчетали със спалнята.

Всеки, изпълнил правилно условията на играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в жребия за спечелване на един от 5 ваучера на стойност 100 лева

Победителите, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, се определят чрез жребий на лотариен принцип чрез електронно теглене с помощта на независима програма.

С изпълнението на условията за участие, с цел информиране на победителите, участниците дават право на Организатора да публикува имената на печелившите на своята Facebook страница https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, както и на сайта www.videnov.bg.

Организаторът се задължава да осведоми печелившите участници така, както е описано в точка 1.3. Организаторът не носи отговорност, ако по някаква причина данните, предоставени от участниците, са неверни или сгрешени и това възпрепятства осведомяването им.

Спечелената награда не може да бъде заменяна. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или друга равностойност. Ваучерът важи за продуктите предлагани на сайта/търговската мрежа на Организатора и се използва еднократно. При покупка под стойността разликата не се възстановява. При покупка над стойността разликата се доплаща от преносителя. Ако се наруши целостта на ваучера същият е недействителен. Преносителят може да бъде само пълнолетно лице.

Получаване на награда - За да получи наградата си, всеки един от печелившите участници следва да изпрати своите лични данни – имена, телефон и магазин на Организатора, от който иска да получи ваучера под формата на лично съобщение във Facebook страницата на Организатора или по e-mail (с който Организаторът се е свързал с участника) в 10 дневен срок от публикуване на печелившите. Наградата може да бъде взета от посочения магазин на Мебели Виденов в едномесечен срок след свързване с печелившия.
Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни. В случай, че Организаторът не може да де свърже с печелившите след три неуспешни опита по вина на клиента, печелившите ще бъдат заменени с резерви.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара