Спечелете 50 спортни сака пълни с продукти Lion 2 GO


Краен срок - 29 март 2020

В Играта участват всички шоколадови продукти с марката NESTLE® LION®(десерти) и/или LION® Pop Choc и/или LION2GO®. Зърнени закуски NESTLE® LION® НЕ участват в промоцията.

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 50 сака LION®.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

Потребител, който желае да участва в Играта, като закупи продукти с марка LION® на стойност минимум 2лв. ( 2 лева)  в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена в периода на Играта.

Регистрирайте се на www.nestle.bg/lionpromo.

Потребителят въвежда име и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) и номер на фискален бон/ове, снимка на фискален бон/ове на интернет адрес: www.nestle.bg/lionpromo. („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

След това участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Посочен касов бон, в който не е изписано името на закупения продукт, ще се счита за невалиден.Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След изтегляне на 50-те печеливши участници, те ще бъдат публикувани в Сайта на играта, както и ще бъдат уведомени на посочения от тях е-мейл при регистрация в играта. Всеки печеливш трябва да отговори на полученото писмо с посочен телефон и адрес за получаване на наградата си. Наградите ще бъдат изпратени до адрес с ТипТоп куриер до посочените адреси.

Печелившите трябва да изпратят телефон за връзка и конкретен адрес като отговор на потвърждаващия е-мейл, който ще получат

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на адрес,на който печелившите ще посочат като отговор на е-мейл потвърждаващ тяхната награда. Печелившите ще получат е-мейл с потвърждение за тяхната награда, на е-мейла,  от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/lionpromo. Печелившият ще трябва да отговори на получения мейл с телефон и адрес за получаване на наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара