Спечелете маратонки Nike Air Max 720


Играта е приключила!

Печеливш: Диана Станкова💥 #JustDoIt - отговори и спечели чифт #NikeAirMax720 по случай наближаващия #AirMaxDay
💥Стани част от голямото семейство на #AirMax с #Districtshoes❗️

1️ Отговори на въпроса - през коя година е проведен първият #AirMaxDay?
2️ @Тагни двама приятели, които също като теб са луди по #Nike.
3️ Спечели чифт #AirMax720!

Минималната възраст на физическото лице, което регистрира участие в играта, е 18 навършени години в деня на началото на кампанията.

След промяната на чл.13, ал.1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2019 г., паричните и предметни награди, получени на случаен принцип подлежат на данъчно облагане и деклариране. Предоставящите предметни награди с пазарна стойност от 100 лв. и повече, следва да издават на наградените физически лица служебни бележки по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили предметни награди имат ангажимент да попълнят пълно, точно и вярно служебните си бележки за деклариране на дохода, а от своя страна „СПОРТ-ДЕПО“ АД да внесе сумата по дължимия данък от 10%.

Награди: 1 бр. обувки Air Max 720

Тегленето на победителя ще бъде на 27.03.2020г.

Жури на „СПОРТ-ДЕПО“ АД ще определи победителя на случаен лотариен принцип.

Организаторът ще се свърже с победителя посредством Фейсбук профила му в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето на печелившите. Ако победителите не отговорят в рамките на посочения срок, ще се определят други победители от жури на „СПОРТ-ДЕПО“ АД.


Краен срок - 26 март 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара