Спечелете спа уикенд, одеяло за пикник и ваучери за пазаруване от Здраве


Краен срок - 29 февруари 2020

За да се включат в томбола за спечелване на награди участниците в Играта трябва да
изпълнят, описаните по-долу стъпки:
* Да закупят минимум 2 /два/ продукта с марка Здраве в рамките на едно пазаруване
(*с изключение на сапуни Здраве бебе 75 гр.);
* Да регистрират номера на касовата бележка на сайт: https://zdravegames.com/
* На сайта: https://zdravegames.com/, освен номера на касовия бон, лицето попълва
имената си, телефон, e-mail за връзка
* Участникът в играта трябва да пази касовия бон, с който е закупил продуктите
Здраве. Наградата се предоставя след представянето на касовия бон.

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Официалните правила на Играта
(„Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

Нарушение е всяко действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава
шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Официални
правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други участници в Играта.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи
обяснение за начина на определяне на опит или нарушение на Официалните правила на
Играта.

За периода на Играта, ще бъдат раздадени общо следните награди – 300 /триста/ ваучера,
всеки от които на стойност 20 /двадесет/ лв. за онлайн пазаруване от сайта www.aroma.bg,
200 /двеста/ одеяла за пикник с бранда ЗДРАВЕ, 3 /три/ Спа уикенда за двама в хотел в
България.

Изображенията на наградите в https://zdravegames.com/ са илюстративни, реалните
награди биха могли да се различават по цвят и вид.

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални
или нематериални изгоди.

Печелившите участници ще бъдат определени чрез томбола между всички регистрирали се
за участие в Играта, съгласно раздел III на настоящите правила.

Печелившите ще бъдат изтеглени и обявени на 06.03.2020 г. на интернет адреса на играта
https://zdravegames.com/.

Печелившите участници ще получат известие от Организатора на посочения от тях e-mail
адрес, след което същите следва да предоставят на Организатора в 7 (седем) дневен срок
адрес за изпращане на наградата. В случай, че печелившият участник не предостави адрес за
изпращане на наградата в срока по предходното изречение, той губи правото си да получи
съответната награда и Организаторът извършва ново теглене чрез томбола.

Големите награди – 3 Спа уикенд за двама в хотел в България трябва да бъдат усвоени
(ползвани) в периода 13.04.2020 г.- 13.06.2020 г. (с изключение на уикенда на Великденските и
майски празници).

Печелившите участници ще получат наградите си на предоставения от тях адрес, по куриер,
за сметка на Организатора, до 30 /тридесет/ дни, считано от обявяването им като печеливши
участници на https://zdravegames.com/. При получаването на наградата печелившият участник
се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност. При получаване на
наградата, печелившият предоставя касовия бон за направената покупка на минимум 2
продукта Здраве. При липса на касов бон, удостоверяващ направената покупка, наградата не
се предоставя.

Ако наградата не може да бъде доставена по причини извън обхвата на Организатора
(грешен адрес, сгрешени лични данни, липса на касов бон и т.н.), печелившият губи правото си
да получи съответната награда и Организаторът извършва ново теглене чрез томбола.. Допуска
се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник
само, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Наградите ще се дават на участници, които имат право да участват в Играта, били са
обявени за печеливши по Официалните правила на Играта, дали са точен адрес за доставка на
наградата и при посещение от куриерската служба се идентифицират пред съответните
служители, като представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта,
шофьорска книжка) и предоставят касов бон за направената покупка на 2 (два) продукта
Здраве.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара