Спечелете екскурзия за двама до Верона, Италия


Краен срок - 29 февруари 2020

Участието в ТОМБОЛАТА е обвързвано със закупуване, в Периода на Томболата, на един или повече продукти от предлаганите от Организатора в търговските му обекти и онлайн магазина на минимална стойност от 100 лева с ДДС.

В ТОМБОЛАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., с местоживеене в Република България, които са предоставили изричното си писмено съгласие за участие, с изключение на служителите на Организатора, неговите Франчайз партньори и техните служители, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на томболата. („Участници”).

В периода на ТОМБОЛАТА, всеки потребител, закупил един или повече продукти на минимална стойност от 100 лева с ДДС, има възможност да участва в Томболата за спечелване на награда, посочена в Раздел 6, като попълни формата за участие, достъпна на www.technomarket.bg/Verona. За да участва в Томболата, Участникът следва да въведе личните си данни (име, фамилия, телефонен номер, e-mail), както и номер на документа, визуализиран на касовия бон (обозначен на примерното изображение на касов бон) или фактурата за покупката и моделът на закупеният телевизор.

ВАЖНО! След успешно попълване на формата за участие, Участникът следва да запази касовия бон, който да предостави на Организатора, в случай, че е изтеглен за печеливш.

ВАЖНО! След попълване на формата и предоставяне на съответните съгласия, участникът не може да променя въведената от него информация, с оглед законосъобразния избор на печеливш. За да може да участва в ТОМБОЛАТА, всяко лице следва да е изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

На посочената в Раздел 3. дата, печелившият участник ще бъдат изтеглен чрез специализиран софтуер в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора и ще бъде обявен на официалния сайт на Организатора и на Фейсбук страницата www.facebook.com/technomarket/, в случай че предварително е предоставил изричното си съгласие за това. Ако при изтеглянето на печеливш се установи нарушение на настоящите Правила, водещо до отстраняване на Участник съгласно Раздел 9, ще бъде изтеглен следващ печеливш участник.

Наградата в ТОМБОЛАТА е екскурзия за двама до град Верона, Република Италия. Наградата се финансира от Организатора и се осъществява чрез сключване на договор с Туроператора и включва: две нощувки със закуска за двама в хотел Best Western Antico Termine ****, Верона, самолетни билети София-Верона и Верона-София, с включени летищни такси и ръчен багаж до 8 кг. Наградата е с валидност до 15.09.2020 г. В наградата не са включени застраховки, такси за посещение на забележителности и други лични разходи по избор на печелившия.

Печелившият следва да се свърже с Туроператора най-късно до 31.03.2020 г., като посочи конкретни дати за пътуване, както и да представи необходимите лични данни за себе си и второто физическо лице, с което ще пътува. Печелившият и неговият придружител трябва да имат необходимите документи за пътуване, които да не са с изтекъл срок.

В срок от 2 работни дни от определянето на печелившия участник, представител на Организатора се свързва с лицето на посочения при регистрация телефон или e-mail адрес, за да удостоверят валидното участие на печелившия и реда за получава не наградата. Печелившият участник следва да предостави на представител на Организатора касов бон/ фактура за удостоверяване на участието в ТОМБОЛАТА. За последващо използване на наградата, печелившият участник следва да се свърже с Туроператора за уточняване на допълнителни детайли относно екскурзията.

Организаторът има право да отстрани от участие в играта лицата, които са регистрирали невалидни е-mail адреси, допуснали са грешки при въвеждане на информацията и Организаторът не може да се свърже с тях в посочения в Раздел 7 срок, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни, не предоставят касовият бон, регистриран за участие или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

ЛИНК за участие

2 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара