Спечелете слушалки Beats Solo3 Wireless


Краен срок - 29 юли 2018

Играта се провежда само в магазините на Лидл (Lidl) на територията на Република България.

В Играта участват продуктите: кафе NESCAFÉ® 3in1 Classic, NESCAFÉ® 3in1 Creamy, NESCAFÉ® 3in1 Brown Sugar и NESCAFÉ® 2in1.

За срока на Играта, посочен в т. 2 по-горе, могат да бъдат спечелени общо:

20 слушалки Beats Solo3 Wireless.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

За да участва в Играта потребителят:

(а) купува кафе NESCAFÉ® 3in1 Classic, NESCAFÉ® 3in1 Creamy, NESCAFÉ® 3in1 Brown Sugar или NESCAFÉ® 2in1 за минимум 6 лева в една касова бележка. Покупката трябва да се е случила в периода на Играта.

(б)  въвежда номера на касова(и) бележка(и) (фискален бон) от закупените продукти, участващи в Играта, и прикрепя снимка(и) на касовата(ите) бележка(и) (фискален бон) на Интернет адрес: promo.nestle.bg („Сайта на Играта“). Касовата(ите) бележка(и) (фискален(и) бон(ове)) трябва да са добре четими защото служат за доказателство за направената покупка и участие в Играта. Касови бележки (фискални бонове) могат да се регистрират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в периода на Играта.

(в) се регистрира, като попълни собственото си име, електронен адрес (e-mail) и парола (алтернативно, потребителят може да използва личния си профил в социалната мрежа Facebook) и  приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност.

 (г) запази касовата бележка до 60 дни след края на Играта.

Всеки участник има право на неограничен брой участия в Играта за спечелването на 1 от 20 броя слушалки Beats Solo3 Wireless. С една касова бележка (фискален бон) може да се участва само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни касови бележки, отговарящи на условията на Играта.Един участник може да спечели само веднъж само една награда за периода на Играта.

На 03.08.2018г. на случаен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на представители на „Нестле България“ АД, ще бъдат изтеглени 20 печеливши. Ще бъдат изтеглени и 10 резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите ще бъдат публикувани на 07.08.2018 г. на promo.nestle.bg.

След валидиране на тяхното участие според правилата на Играта, с печелившите ще бъде осъществена връзка чрез имейла, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелилият участник не отговори на имейла и не предостави адрес, на който наградата да бъде доставена, в срок до 30 дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, печелившият трябва да:

- представи на куриера регистрираните касови бележки за справка. Ако не бъдат представени, потребителят губи правото да получи наградата.

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага.

- подпише приемо-предавателен протокол, в който куриерът декларира, че нужните за доказване правилното участие в Играта елементи са били показани и изрядни, както и че спечелилият е получил наградата. Ако има възражения, печелившият ги описва в протокола.

- подпише и да върне на куриера един екземпляр от служебна бележка, издадена от Организатора на Играта.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми доходи са всички парични награди от игри, извън тези по Закона за хазарта, както и предметните награди с пазарна стойност над 30лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип (игри на случайността).


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара