Спечелете слушалки Philips или портативна колонка Philips


Краен срок - 31 юли 2018

Играта се организира и провежда на територията на Република България, в обектите на търговска верига Билла.

Продукти, участващи в играта – мултипак Snickers 3x50гр., Twix 3х50гр. и Mars 3х45гр. или комбинация между тях по избор.

Механизъм на играта:

Стъпка 1: Купи 2 бр. мултипак
Snickers 3x50гр.,
Twix 3х50гр.,
Mars 3х45гр.
или комбинация между тях по избор

Стъпка 2: Регистрирай буква “B” на латиница и номера и часа на касовия бон на www.promomars.bg , подсекция "BILLA", или чрез sms на кратък номер 19353.

ПРИМЕР: B928383930 13:15 (без интервал между буквата на латиница и номера на касовия бон)

* Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на Telenor, Mtel и Vivacom.

Стъпка 3: След като направи регистрацията си успешно, всеки участник получава потвърдителен SMS. При регистрация чрез сайта потребителят трябва да въведе две имена, и-мейл и валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, за да получи потвърждение, че успешно се е регистрирал в играта. Допустимо е използването САМО на кирилица за регистрация на имена и адрес. Организаторът не носи отговорност за грешно въведен мобилен телефонен номер.

Всеки участник в настоящата игра има право да участва за спечелването на един от: 100бр. слушалки Philips или от 10 портативни колонки Philips.

Тегленето на наградите ще се извърши на 02.08.2018г. по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм, който на случаен принцип ще разпредели наградите. За целта ще бъде съставен констативен протокол, подписан от тричленна комисия в състав представители на доставчика на телекомуникационните услуги Тера Комюникейшънс АД.

Печелившите участници, регистрирали кодoвете си със SMS или уеб регистрация на интернет адрес www.promomars.bg, ще бъдат известени чрез обратен SMS от кратък номер 19353.

Печелившите участници ще получат обаждане от представител на Тера Комюникейшънс АД в 3-дневен срок, за да потвърдят наградата си, както и да заявят адрес за получаването й.

Тера Комюникейшънс АД има задължение да потърси участниците до 2 пъти. В случай, че те не могат да бъдат намерени, не им се предоставя награда. При неотговаряне и на 2-те обаждания, участникът губи правото си да получи наградата на по-късен етап.

С един SMS или уеб регистрация може да бъде регистриран само един код от касов бон. Един участник може да направи неограничен брой регистрации на денонощие. Всеки регистриран номер на касов бон се натрупва в активите на участника и той участва в тегленето на наградите със съответния брой регистрации на касови бонове като по този начин увеличава шанса си за успех. Един участник не може да спечели повече от една награда. Един и същ e-mail адрес да не може да участва с различни номера. Един и същ телефонен номер да не може да участва с различни е-mail адреси.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили слушалки Philips или портативна колонка Philips. В съответната служебна бележка ще бъде посочена пазарната стойност на получената награда. Служебните бележки ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка заедно с наградите. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината, следващата годината на придобиването му. За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена по лична карта, адрес по лична карта и ЕГН. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел “Обработване на лични данни“.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш участник в срок от 30 работни дни след потвърждение на адрес за доставка.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставен на куриера касов бон, с който е направена регистрацията в играта! Награда може да бъде получена и от пълномощник след представяне на изрично писмено пълномощно. Организаторът няма да връчва награди на участници, които не представят касовия бон, с който е направена печелившата регистрация в играта!

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара