Спечелете уикенд в Garmen Hills, шейлъри и кутии за плодове


Краен срок - 26 август 2018

В рамките на периодa на Играта Организаторът ще публикува 4 предизвикателства с ангажиращ елемент към потребителите на https://www.facebook.com/StoperolHydra/.

Всяко предизвикателство е с продължителност от 14 дни и ще се публикува последователно на датите:

    07.2018 – публикация с първо предизвикателство;
    16.07.2018 – публикация с второ предизвикателство;
    30.07.2018 – публикация с трето предизвикателство;
    13.08.2018 – публикация с четвърто предизвикателство;

Апелът към аудиторията на Facebook страницата на Стоперол Хидра ще е да изпълни условията на предизвикателството. Всеки участник трябва да сподели в коментар към съответната публикация за даденото предизвикателство своя отговор, съобразен с изискания формат на текущата активност – пр. снимка, кратък текст или видео. При несъответствие между изискванията на предизвикателството и споделения отговор от участника съответният потребител няма да бъде одобрен и няма да бъде част от разпределянето на наградите в играта.

Участие за награда към конкретно предизвикателство може да има само с отговор под публикацията му в рамките на 14-дневния период за провеждане на даденото предизвикателство. За валидно участие се счита публикуването на отговор, съответстващ на темата на предизвикателството и определения формат. При споделяне на отговор след изтичане на периода на даденото предизвикателство, участието се счита за невалидно.

Активният период на всяко предизвикателство, или времето, в което потребителите могат да публикуват резултатите си към него, е 14 дни от датата на публикуване.

Всеки потребител може да участва с един отговор /един път/ в активния 14 дневен период на всяко предизвикателство, като това се зачита за едно участие. В случай на повече от едно участие от един и същ потребител към конкретно предизвикателство – за валидно ще се зачита само първото му участие.

Всеки потребител има право да участва във всяко от четирите предизвикателства на Играта по един път.

Организаторът на Играта си запазва правото за премахване на текст, снимка или видео в случай, че съдържанието противоречи на действащите закони и разпоредби, свързани с обществения ред, морала, самонараняване или засяга правата на трети лица, като например: обидно или унизително съдържание, дискриминация, расизъм, ксенофобия, неприлично или непристойно съдържание, сцени с търговска или бизнес цел на други конкурентни компании, интелектуална собственост, както и при получено оплакване от трети лица, че се нарушават техни права. Този списък не е изчерпателен.

Всички опити за участие след определения краен срок на Играта или 14 дни за всяко конкретно предизвикателство от датата на обявяване, както и коментари, при които изпратените авторски текстове, снимки или видеа не отговарят на изискванията на настоящите Официални правила, се считат за невалидни.

В жребия за голямата награда попадат всички потребители, които поне веднъж са взели успешно участие в някое от общо четирите предизвикателства. По-големият брой участия в предизвикателствата означава и по-голям шанс за спечелване на голямата награда. Един потребител може да бъде с максимум 4 /четири/ заявки за голямата награда – при съответно успешно участие във всяко едно от предизвикателствата.

Малки награди:

    8 бр. кутии за плодове, разпределени по 2 бр. за теглене на предизвикателство;
    8 бр. шейкъри, разпределени по 2 бр. за теглене на предизвикателство;
    4 бр. Стоперол Хидра, разпределени по 1 бр. за теглене на предизвикателство.

Общият брой малки награди /двадесет/ ще бъде разпределен по 5 /пет/ награди между 5 /петима/ печеливши на предизвикателство.

Разпределянето на видовете малки награди между печелившите се осъществява на случаен принцип чрез специален софтуер.

Голяма награда:

    Ваучер за семеен уикенд в Garmen Hills, http://www.garmenhills.com/

Условия и параметри за ползване

Период: 2 месеца от датата на получаване 

    Ваучерът включва:
    2 нощувки с 2 закуски и 1 вечеря

След получаване на ваучера спечелилият участник трябва да направи резервация на http://www.garmenhills.com/ съобразно свободните дати за посещение.

След приключване на 14-дневния срок за всяко едно от четирите предизвикателства ще бъдат изтеглени по 5 броя малки награди, както следва – по две кутии за плодове, по два шейкъра и един Стоперол Хидра.

Печелещите малките награди се определят на томболен (случаен) принцип чрез онлайн софтуер за теглене на награди сред всички участници за всяко предизвикателство, спазили условията за участие.

Печелещият голямата награда се определя на случаен принцип чрез онлайн софтуер за теглене на награди измежду всички участвали в четирите предизвикателства, спазили условията за участие.

Печелещите малки награди и голямата награда трябва да се свържат с Facebook страницата на Stoperol Hydra чрез лично съобщение в рамките на 10 работни дни, считано от датата и часа на обявяване на публикуване на поста с печелившите участници и да предоставят информация за доставка на наградата (имена, точен адрес и телефон). Ако печелившият участник не осъществи контакт в рамките на тези 10 работни дни, посочени по-горе, правото за награда отпада, а същата остава притежание на Организатора на Играта.

Предметни награди ще бъдат предоставяни само ако са спазени всички приложими условия съгласно настоящите Официални правила.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 15 работни дни след предоставяне на необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Организатора на Играта.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара