Спечелете 300 Milka стола и 100 Milka палатки


Краен срок - 31 юли 2018

Купи шоколади, бисквити, вафли и/или бонбони Milka (без значение от грамажа)на стойност минимум 6 лева, регистрирай номера и сумата от касовата бележка и разбери веднага дали печелиш нежна награда за горещите дни!

Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

За да получат награда от Промоцията, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера касовата бележка от закупения/закупените продукт/и, които показват, че е била направена покупка на продукти Milka на стойност най-малко 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Стъпка 1: Закупете Milka шоколади, бисквити, бонбони и/или вафли (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирайте стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата www.milka.bg

При регистрацията участникът трябва да въведе:
        - общата сума от закупените Milka продукти
        - отговор на въпроса „Колко букви съдържа думата Milka?” (captcha code)
        - мобилен номер
        - имейл
        - да потвърди (чрез чек-бокс), че:
            1. Че ще запази и предаде касовата бележка на куриера при спечелване на евентуална награда
            2. Че е съгласен с Официалните правила на промоцията

Стъпка 3: Разберете веднага дали печелите една от предвидените награди. Всеки участник ще бъде уведомен дали печели непосредствено след регистрацията на стойността и номера от касовата бележка.

Награди:

    Milka стол – общо 300 броя за периода на Промоцията.
    Milka палатка - общо 100 броя за периода на Промоцията.

Разпределението на наградите ще се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за разпределение на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията. Разпределението на наградите по вид също става на случаен принцип.

По така описаната механика на Промоцията, в периода ѝ ще се разпределят за спечелване средно по 3 (три) броя награди Milka палатки дневно и 9 (девет) броя награди Milka стол дневно.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.

Необходимо условие е закупуването на Milka продукти (шоколад, бисквити,бонбони и/или вафли) на общата стойност от не по-малко от 6лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Печелившите ще бъдат известени веднага на екрана, че са спечелили, както и чрез имейл съобщение на регистрирания имейл адрес.

Всички печеливши ще бъдат публикувани и на страница Печеливши на www.milka.bg. Първите седем цифри на телефонните номера на печелившите ще бъдат обявявани на промоционалния сайт  www.milka.bg. Публикуването се извършва всяка седмица от периода на Играта на следните дати: 09.07.2018 г, 16.07.2018 г., 23.07.2018 г. и 01.08. 2018 г в рамките на 24 часа.

Един участник може да спечели само по една награда от вид.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, предоставяйки данните за получаване, както е посочено в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката. Ако печеливш спечели и двете награди, описани по-горе, то при получаване на известие за втората награда не е необходимо да предоставя отново име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ще се считат за валидни данните, предоставени при първоначално попълнената интернет форма.

Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на касовата бележка за закупените продукти Milka на куриера (стойността и номерът от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара