Спечелете летни и цветни награди от TBI Bank


Краен срок - 12 юли 2018

Да направим заедно лятото още по-цветно и забавно! Изтегли безплатно нашите нови свежи Viber стикери и се включи в творческата ни игра 😊 Избери си 2 от тях (изтегли оттук: www.viber.com/stickers/tbisummermood ) и ги комбинирай в изречение под формата на коментар под този пост.

✅Финал на играта: 12.07.2018 (четвъртък) включително
Награди: 5 плажни кърпи и 5 раници
✅Победители: Избират се на произволен принцип, ще бъдат обявени тук на 13.07.2018

Участникът трябва да отговори посредством коментар под отнасяща се до Играта снимка, публикувана на Facebook страницата на Организатора, на зададеното в поста на снимката условие, а именно „Комбинирай в изречение два от нашите Viber стикери ”Моите летни емоции”и го постави като коментар“.

Всеки има право да участва в играта само веднъж.

Участието в Играта и предоставянето на Наградите от Организатора на победителите не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

Всеки изпълнил стъпките и условията посочени в чл.3 участва в томбола. В томболата ще бъдат изтеглени десет печеливши до 16.07.2018 г.

В настоящата кампания ще бъдат раздадени 5 бр. плажни кърпи и 5 бр. раници, брандирани с лого на TBI Bank.

Победителите ще бъдат обявявени на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилите Facebook профили и/или имената на печелившите Участници.

За да получи Наградата си печелившият Участник следва да предостави в срок до 5 (пет) работни дни следните свои данни на Организатора: Име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.

Печелившият Участник ще получи Наградата си по куриер на посочения от него по реда на т. 5.2. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник следва да се идентифицира с лична карта, като за връчването на Наградата се съставя двустранен Приемо-предавателен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара