Спечелете фотоапарати, слънчеви очила, надуваеми дюшеци, тениски и шапки от Somersby


Краен срок - 6 август 2018

Механика – регистрирай профил на сайта www.somersbysummer.com, чрез попълване на формата за регистрация.

Формата за регистрация е валидна, ако в нея е попълнен мейл адрес на Участника за контакт;

Невалидна форма за регистрация е:
1. форма за регистрация, която е неразбираема или противоречи на добрите нрави;
2. форма за регистрация с недействителен мейл адрес.

Снимай любимите си летни предмети, аксесоари, пейзажи, моменти, истории. Kачи в профила си 1 снимка, по време на периода на играта, с преобладаващ акцент един от следните цветове: зелено, синьо, жълто, розово, оранжево и участвай всяка седмица (от 03.07 до 06.08.2018) в томбола за награди – тениска, шапка, очила и надуваем дюшек. Победителите се изтеглят на случаен принцип с помощта на софтуер на 09.07, 16.07, 23.07, 30.07 и 06.08. Ако качиш 5 снимки в цветовете зелено, жълто, розово, оранжево и синьо в рамките на промоцията (03.07 – 06.08.2018) участваш в томбола за голямата награда – фотоапарат. Победителите за награда фотоапарат се изтеглят на случаен принцип с помощта на софтуер, на 07.08.2018.

В снимката не трябва да се съдържат лица на хора. В случай че в снимката присъства човешко лице, то същата ще бъде изтривана, а Участникът- дисквалифициран.

Качвайки снимка, участникът заявява, че носи цялата отговорност за нейното съдържанието, гарантира, че тя е негово авторско произведение, и че притежава пълните авторски права както върху обектите, така и върху евентуалните участници, които са част от изображението.

Няма да бъдат публикувани снимки, които не отговарят на условията на тази Игра, снимки, които противоречат на добрите нрави и снимки, в които има човешки лица.

Участието в Играта и/или спечелването не са обвързани с покупка, придобиване или плащанеае.

Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип с помощта на софтуер и на сайта на Играта ще бъдат посочени първите 4 цифри и последната цифра от телефонните номера на победителите.

Наградите включват – брандирани слънчеви очила, тениска, шапка с козирка, надуваем дюшек и фотоапарат – Fujifilm Instax mini 9. Всеки участник може да регистрира само по един профил.

Наградите са общо 330 (триста и тридесет) – 100 бр. брандирани тениски, 25 бр. надуваеми дюшека, 5 бр. фотоапарата, 100бр. шапки с козирка, 100 бр. слънчеви очила ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специален софтуер, в присъствието на 3 /трима / служители на Възложителя и/или Изпълнителя на 09.07, 16.07, 23.07, 30.07 и 06.08 , като за целта се съставя и Протокол. Всяка седмица ще бъдат изтегляни 20 бр. Брандирани тениски, 20 бр. Шапки с козирка, 20 бр. Слънчеви очила, 5 бр. Надуваеми дюшека, а на 07.08 - 5 бр. Фотоапарата. Останалите неспечелени награди за седмицата не се прехвърлят за следващата. Тегленето и обявяването на печелившите на сайта ще се състои 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08 и 07.08.2018 - за фотоапарати.

Печелившите участници ще бъдат 330 (триста и тридесет), и ще бъдат уведомени чрез лично съобщение на предоставен от тях контакт във формата за регистрация, изпратено от Организатора, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08 и 07.08.2018 5. Информация за печелившите, съгласно разпоредбите за третиране на лични данни, ще бъдат обявени и на уеб страница на играта, чрез първите 4 цифри и последната цифра от мобилните им телефони и без публикуване на имената им. Организаторът ще счита лицето, с което е осъществил контакт на телефонния номер, за Участника, който е попълнил онлайн формата за регистрация, както и за автор на качените фотоизображения.

Печеливш участник, получил лично съобщение от Организатора, че печели, трябва да отговори в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата, на която му е изпратено съобщение, в отговор на което трябва да подаде своите данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка).

Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес в срок до 15 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит веднъж на посочените от него координати/адрес и телефон/ или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Всеки спечелил участник е длъжен, да декларира Наградата в данъчна декларация за доходите си, получени през календарната 2018г.

Участниците са наясно, че за награди на стойност над 30 лв. (тридесет лева), е необходимо да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за изготвянето и предоставянето на Служебна бележка по образец № 4 по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и декларират, че ще обявят в данъчна декларация за доходите си, получени през календарната 2018г и платят данък за получената награда, съгласно разпоредбите на закона. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и предостави на Организатора или негов подизпълнител Декларация за информираност по чл. 35 от ЗДДФЛ. Образецът на Декларацията се предоставя от Организатора или негов подизпълнител, който осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване на Декларацията.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара