Спечелете електрическа косачка Fieldmann FZR 2030-E


Краен срок - 22 юли 2018

Спечели електрическа косачка за твоята зелена градина!

Включи се в играта на Praktiker и Fieldmann, отговори правилно на въпроса: „Какъв обем има
кошът на електрическа косачка Fieldmann FZR 2030-E?” и тя може да бъде твоя.

Участвай до 22.07 и очаквай новини кой е победителят на 23.07.

Научи повече за косачка Fieldmann FZR 2030-E тук: https://www.praktiker.bg/p/493799

Отговорете правилно на въпроса: „Какъв обем има кошът на електрическа косачка Fieldmann FZR 2030-E?”

Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупка. Участникът се включва в Играта, когато отговори правилно на зададения въпрос, чрез коментар на Фейсбук страница www.facebook.com/PraktikerBG.

Организаторът ще счита, че всеки участник отговаря на условията на Играта, когато неговият Фейсбук профил отговаря на условията на Играта, освен ако от профила (username) във Фейсбук или други публично достъпни източници на информация, не е очевидно противното.

Всеки участник може да отговори на въпроса само веднъж и да участва само с един валиден профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани, некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие коментари към Играта впоследствие.

Всеки валиден профил (дори профил с име/имена на повече от едно лице) ще се счита за един участник.

Печелившият ще бъде избран на случаен принцип, чрез томбола между участниците, дали правилен отговор на зададения въпрос, с помощта на специализиран софтуер. Печелившият ще получи награда - 1 бр. електрическа косачка Fieldmann FZR 2030-E.

Печелившият участник ще бъде обявен във Фейсбук страница www.facebook.com/PraktikerBG. В срок от 1 седмица от публикуването на името му във Фейсбук страница www.facebook.com/PraktikerBG печелившият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение във Фейсбук страница www.facebook.com/PraktikerBG, като посочи телефон за връзка, три имена и населено място, за да получи инструкции, в т.ч. оторизационен код за получаване на наградата. Всички получени от печелившия участник в тази връзка инструкции, дадени му от страна на Организатора в писмена и/или устна форма, са абсолютно задължителни. Организаторът по собствена преценка може да лиши печелившия от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение на която и да е от дадените му инструкции.

За да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с изпратения от Организатора оторизационен код, да представи документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването на наградата. Печеливш участник, който не е потърсил в срок от три седмици спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара