Лятна промоция на Linex с 60 000 награди


Краен срок - 15 септември 2018

Участващи продукти

Линекс Форте 14 капсули;
Линекс Гастро 16 капсули;
Линекс Бебе 10 сашета;
Линекс Бебе 20 сашета;
Линекс Бебе 8 мл. капки.

Условие за участие в Промоцията е закупуването на опаковка от който и да е от горните продукти с марка Линекс (наричани по-долу „Линекс"), по избор на участника.

Участниците в Промоцията ще имат възможност да спечелят на случаен принцип и съгласно условията на Промоцията брандирана туристическа карта с означени екопътеки и туристически маршрути, наричана по-долу за краткост „Наградата". Организаторът ще осигури за целите на Промоцията общо 60 000 (шестдесет хиляди) броя Награди.

Организаторът ще разпространи в Обектите, участващи в Промоцията, скреч карти, част от които ще бъдат печеливши и ще съдържат означение за спечелването на Награда. Скреч картите ще бъдат разпределени между Обектите, участващи в Промоцията, на случаен принцип.

Потребителите ще имат възможност да участват в Промоцията и да получат Награда, ако през периода, посочен в т. 4.1 по-долу, и преди изчерпване на Наградите са закупили опаковка от който и да е от продуктите с марка Линекс, посочени в т. 2.1 по-горе, получили са печеливша скреч карта и в деня на покупката са поискали Наградата в Обекта, участващ в Промоцията, в който е извършена покупката на съответния продукт Линекс.

Срокът на Промоцията ще бъде от 15.07.2018 г. до 15.09.2018 г. или до изчерпване на количествата от осигурените Награди. В случай че към 15.09.2018 г. не всички Награди са раздадени на участници в Промоцията, срокът на Промоцията автоматично се удължава до 15.10.2018 г.

Промоцията ще бъде проведена в търговски обекти (аптеки, дрогерии), в които се продават продукти с марка Линекс и които са приели да участват в Промоцията и да спазват настоящите Официални правила („Обекти, участващи в Промоцията").

С цел избягване на съмнения. Организаторът изрично уведомява потребителите, че не всички търговски обекти на територията на България, в които се продават продукти Линекс, ще бъдат бъдат включени в Промоцията. Ако желае да участва в Промоцията, потребителят следва да се увери преди закупуването на Линекс дали съответният търговски обект е включен в Промоцията. Организаторът ще положи усилия в Обектите, участващи в Промоцията, да бъдат поставени промоционални плакати или други материали, които указват, че съответният обект е включен в Промоцията. Информация за Обектите, участващи в Промоцията, може да бъде получена на телефон 02/970 47 47.

Потребителите имат право на повече от едно участие в Промоцията, при последващи покупки Линекс през срока на Промоцията и съгласно настоящите Официални правила.

Участникът, закупил опаковка от някой от продуктите Линекс, посочени в т. 2.1 по-горе, в Обект, участващ в Промоцията, и съгласно описаните по-горе условия, следва да поиска от лицето, което му е продало продукта, да му бъде предоставена скреч карта за участие в Промоцията. С поискването на скреч картата участникът потвърждава, че отговаря на изискванията по т. 6.1 по-горе и по отношение на него/нея не са приложими ограниченията по т. 6.2 по-горе.

При една покупка може да бъде получена само една скреч карта, независимо от броя опаковки и стойността на закупените продукти.

Участникът следва да изтрие указаната зона в скреч картата, за да разбере дали печели Награда или не. Възможните надписи под указаната за изтриване зона в скреч картата са:

1. ,,Честито! Печелите туристическа карта.";

2. „Съжаляваме, не печелите награда".

В случай че върху скреч картата е посочено, че участникът печели туристическа карта, участникът има право да получи Наградата в търговския обект, в който е получил скреч картата, веднага след покупката или в рамките на същия работен ден, през работното време на съответния Обект, участващ в Промоцията. Преди получаването на Наградата, участникът следва да представи съответната скреч карта и касовата бележка за закупената опаковка Линекс на служител на Обекта, участващ в Промоцията, като служителят ще вземе печелившата скреч карта с цел отчитане на раздадените Награди и ще върне касовата бележка на Участника.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара