Спечелете 10 ваучера по 100 лв. и 20 по 50 лв. от МЕТРО


Краен срок - 11 юли 2018

Елате в МЕТРО от 14 юни до 11 юли 2018, защото при покупка на продукти от каталог „Лятна козметика“ на стойност над 25 лв. с ДДС, автоматично участвате в специалната ни лотария за:

•    10 ваучера по 100 лв. с ДДС;
•    20 ваучера по 50 лв. с ДДС

А ако закупите продукти от каталог „Лятна козметика“ на стойност над 120 лв. с ДДС, освен участие в лотарията, получавате още 5% отстъпка от стойността на тези продукти веднага на каса.

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всяко лице, което извърши покупки на стойност над 25 лв с ДДС от каталог “Лятна козметика” в някой от Участващите обекти автоматично се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленията на наградите.

Всяко лице може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка на продукти от каталог “Лятна козметика ” на минимална стойност 25 лв. с ДДС се счита за едно участие. Всяка покупка на стоки от каталог „Лятна козметика“ над 25 лв. с ДДС, отразени в една фактура се счита за едно участие, независимо от стойността на покупката.

Всяко лице закупило продукти от каталог „Лятна козметика“ на минимална стойност 25 лв. с ДДС има възможност да спечели една от следните награди:
- 10 ваучера по 100 лв. с ДДС
- 20 ваучера по 50 лв. с ДДС

Ваучерите могат да бъдат използвани за следваща покупка само в Участващите обекти в периода на валидност, отбелязан върху тях. При използване на ваучера печелившите участници трябва да представят ваучера на касата на Участващ обект, като дължимата от тях сума за покупка на продукти ще бъде намалена със сумата по представения ваучер.

При покупка на продукти от каталога на стойност над 120 лв. с ДДС освен участие в лотария, всяко лице получава 5% отстъпка от стойността на покупката си веднага на каса. Отстъпката се прилага само по отношение на закупените продукти, които са включени в каталог „Лятна козметика“.

Печелившите участници ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер до 20 юли 2018 г. в централния офис на Организатора.

Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и печелившите участници ще бъдат отразени в протокол , който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани 30 печеливши участници, както и 10 резервни участници.

Наградите са с стойност над 30,00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им като клиенти на Организатора, в срок до 20 дни след края на Промоционалната кампания. В случай, че Печеливш участник откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Информация за печелившите – клиентски номер ще бъде публикувана на уеб страницата на Организатора след 20.07.2018 г.

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара