Спечелете конзола Nintendo, тениски, стикери и още награди от Sprite Краставица


Краен срок - 8 юли 2018

По следите на Sprite Краставица

Свеж като краставица, новият Sprite изкушава кого ли не – от тотални животни до хора-еднорози. Ти избираш с кого и в какъв стил да влезеш в играта, важното е да излезеш от нея със Sprite Краставица в ръце. Готов ли си?

За да участва в Играта, участникът в Играта трябва да има регистрация в платформата MySPARX х WOAH според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy). Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX x WOAH (налично в Play Store и App Store). Регистрация е безплатна и изисква следното:

Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.

Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.

Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX x WOAH.

При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и официалните правила на играта „По следите на Sprite Краставица“.

След успешна регистрация участникът има възможност да избере Sprite герой и да му добави аксесоар, като използва предоставените графични елементи и функционалности в секция „Играй“ на sprite.mysparx.bg. За да се включи в томболата на Играта, участникът трябва да задържи героя си над повърхността на водата в рамките на 60 сек.

За участие в Играта не е задължително да бъдат закупувани продукти на The Coca-Cola Company.

Във всеки един момент участникът може да изтрие записите от изиграните от нея/него игри директно през профила си, като това действие ще я/го (участника) изключи от жребия за съответния период.

Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Играта според т. 4 от настоящите правила.

За валидно се счита всяко участие на sprite.mysparx.bg, при което е избран Sprite герой и той е задържан над водата 60 сек. според изискванията по Раздел 4, Раздел 5 и Раздел 6.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на sprite.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на оповестяване на списъка с печеливши от съответното теглене на sprite.mysparx.bg . В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат навършени 16 г. Данните на победителите ще бъдат използвани единствено и само за успешна доставка на спечелената награда.

Печелившите участници ще бъдат общо 61 на брой, избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки тип награда.

Един участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.

Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 60 (шестдесет) работни дни, след като бъде потвърден предоставения от печелившия адрес за доставка. Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия за сметка на Организатора. Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера). Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

Наградите в Играта са, както следва:

    Малка награда: Комплект Sprite стикери и мултипак 12 х 500 ml Sprite Краставица – общо 20 за цялата продължителност (5 за всеки период) на Играта.

    Средна награда: Брандирана подложка за мишка – общо 20 броя за цялата продължителност (5 за всеки период) на Играта и Sprite Краставица тениска – общо 20 броя за цялата продължителност (5 за всеки период) на Играта.

    Голяма награда: Nintendo 3DS XL конзола (стойност на 1 бр. – 399,99 лв.) – общо 1 брой за цялата продължителност на Играта.

Голямата награда се присъжда чрез електронен жребий на случаен принцип в края на периода на Играта. Малката награда се присъжда чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли всяка седмица. Средната награда се присъжда чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли всяка седмица. Един участник не може да спечели награди от две различни категории едновременно, както и не може да спечели повече от една награда за целия период на Играта.

Периодите и датите на теглене на печелившите са, както следва:

    Период 1: 11.06 – 17.06.2018 г.
    5 бр. малки награди - Комплект Sprite стикери и мултипак 12 х 500 ml Sprite Краставица
    10 бр. средна награда - Брандирана подложка за мишка (5 бр.) и Sprite Краставица тениска (5 бр.)
    Дата на теглене: 18.06.2018 г.

    Период 2: 18.06 – 24.06.2018 г.
    5 бр. малки награди - Комплект Sprite стикери и мултипак 12 х 500 ml Sprite Краставица
    10 бр. средна награда - Брандирана подложка за мишка (5 бр.) и Sprite Краставица тениска (5 бр.)
    Дата на теглене: 25.06.2018 г.

    Период 3: 25.06 – 01.07.2018 г.
    5 бр. малки награди - Комплект Sprite стикери и мултипак 12 х 500 ml Sprite Краставица
    10 бр. средна награда - Брандирана подложка за мишка (5 бр.) и Sprite Краставица тениска (5 бр.)
    Дата на теглене: 2.07.2018 г.

    Период 4: 02.07 – 8.07.2018 г.
    5 бр. малки награди - Комплект Sprite стикери и мултипак 12 х 500 ml Sprite Краставица
    10 бр. средна награда - Брандирана подложка за мишка (5 бр.) и Sprite Краставица тениска (5 бр.)
    1 бр. голяма награда - Nintendo 3DS XL конзола
    Дата на теглене: 09.07.2018 г.

Имената на печелившите се обявяват в деня на тегленето на електронния жребий.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара