Спечелете смарт TV, система за домашно кино, Amazon Echo и 160 ваучера от Bosch


Краен срок - 15 юли 2018

„Електроинструменти с марката BOSCH“ – в промоцията участват всички електроинструменти с марката „BOSCH“.

Допълнително уточнение: домакинските електроуреди не са електроинструменти според класификацията на Организатора.

Участието за Наградите в играта, описани в следващата точка от настоящите Правила не e обвързано с покупка на други стоки с марката „BOSCH“ извън горепосочените. Определянето на печелившите, които ще получат Награди, ще се осъществи измежду всички участници, които коректно са попълнили онлайн регистрационната форма в посочения за това срок. Определянето на печелившите ще се състои всеки петък до 15.07.2018 г. на случаен принцип.

„Награди“

    1 смарт телевизор LG 49UJ635V 4K Ultra HD LED
    1 система за домашно кино LG DH4530T
    устройство Amazon Echo Dot 2
    160 ваучера за покупка от магазини „Decathlon“ на стойност 29,99 лв

Правилата по теглене и раздаване на наградите са описани в т.6 от настоящите Правила.
„Лични данни“ – Две имена на участника, телефон, имейл, както и данни за покупката: номер на касов бон, номер на гаранционна карта, тип инструмент (наименование и модел на закупения електроинструмент). Данните ще бъдат съхранявани и обработвани от „Прима“ АД, който е регистриран оператор на лични данни и притежава сертификат ISO 27001 за сигурност на информацията.

Участието в промоционалната игра с награди е обвързано с покупка на електроинструмент с марка „BOSCH“ в периода 30.04.2018-15.07.2018 г., като при регистрация се посочат двете имена на участника, телефон, имейл, както и данни за покупката: номер на касов бон, номер на регистрационна карта, тип инструмент (наименование и модел на закупения електроинструмент).

За да участват в играта, участниците трябва да се регистрират чрез електронната регистрационна форма на www.boschfans.bg.

Едно лице може да участва с толкова регистрации, колкото артикула е закупилo за периода.

Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва правилата за участие, публикувани на интернет адреса на играта.

Спечелилите Ваучер за покупка от магазини „Decathlon“ на стойност 29,99 лв се теглят всеки петък в периода на Играта в присъствието на представители на Организатора и „Прима АД“.

Имената на печелившите в Играта ще бъдат обявени в рамките на 2 работни часа от изтеглянето им на страницата на Играта. В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившите представител на „Прима“ АД ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата.

За легитимация печелившите участници следва да предоставят на Организатора двете си имена, както и копие от документ за покупката.

При получаване на наградите печелившите участници ще трябва да се идентифицират като печеливши в Играта посредством сверка на предварително посочените лични данни, както и документ за покупката.

Наградите в т.6.1 се получават чрез куриер в периода от 30.04.2018 г. до 24.07.2018 г. включително.

Спечелилите наградите смарт телевизор LG 49UJ635V 4K Ultra HD LED, система за домашно кино LG DH4530T и устройство Amazon Echo Dot 2 се теглят на 18.07.2018 г. в 12:00 часа в присъствието на представители на Организатора, „Прима АД“ и нотариус. Имената на печелившите ще бъдат обявени в рамките на 2 работни часа от изтеглянето им на страницата на Играта. В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившите, представител на „Прима“ АД ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата. Легитимацията на печелившите участници се извършва съгласно т.6.3. и т.6.4. на настоящите условия.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара