Спечелете фотоапарат, уеб камери и система за домашно кино


Краен срок - 30 юни 2018

За да заяви участие в играта, потребителят трябва да осъществи последователно следните действия:

1. Да посети уебстраницата www.johnniewalker.bg

2. Да избере една от трите опции, които илюстрират различен тип приятелство.

3. Да сподели във фейсбук

4. Да се регистрира успешно с име и фамилия, година на раждане, телефонен номер и e-mail и да се съгласи с общите условия на играта

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „Friendship“ и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта www.johnniewalker.bg, участват в жребий, който на произволен принцип определя победителите. Победителите ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат обявени на 03.07.2018г. на сайта www.johnniewalker.bg.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победителят”) имат право да получат само по 1 (една) награда.

Наградите:

За Избор „Старите Приятели“ наградата е фотоапарат Polaroid snap. Консумативите за фотоапарата не са включени.

За Избор „Приятелите Надалеч“ наградата е уеб камери Logitech C922x Pro Stream.

За Избор „Групата Приятели“ наградата е система за домашно кино Philips Home Theater 5.1

Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са билиизтеглени.

Изтеглените победители, които са били уведомени по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес keepwalking@johnniewalker.bg в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от организаторите е-mail в срок 48 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтеглените победители трябва да изпратят имена и ЕГН, за да им бъде създадена служебна бележка по чл.13 от общите условия

Изтеглените победители се обявяват на сайта чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които са се регистрирали.

Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата иматози участник,който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които организаторите са осъществили контакт.

Печелившите участници получават наградите си в срок от 45 дни след потвърждение.

След уведомлението, всеки печеливш участник трябва да потвърди метод на получаването ѝ: По куриер за сметка на организатора: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, което участникът следва да потвърди писмено по електронна поща.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара