Познай шампиона от Световното първенство и спечели екскурзия и 10 х 100 лв.


Краен срок - 28 юни 2018

В играта ще бъдат раздадени следните допълнителни печалби:
* Една Голяма допълнителна печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г.;
* 10 (десет) печалби по 100 лв.

В разиграването на допълнителните печалби могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат регистрирана игрална сметка на сайта  7777.bg, съгласно публикуваните на същия сайт Правила на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ.

За да участва в играта за раздаване на допълнителни печалби, регистрираният участник трябва да осъществи достъп до своя игрален  профил/своята игрална сметка на сайта 7777.bg, и да направи своето предположение за това кой ще бъде шампион от Световното първенство по футбол 2018 г. За целта, участникът трябва да избере една от държавите от падащото меню в меню БОНУСИ „СПЕЦИАЛНА ИГРА СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО РУСИЯ 2018“, и след маркиране на съответната държава,  да натисне поместения на страницата бутон (ПОТВЪРДИ /избраната държава/ ЗА ЖРЕБИЯ). Участникът може да маркира само една държава от посочените в падащото меню.

За валидно направено предположение, предоставящо право на участника да участва в жребия за допълнителни печалби, се счита само това, при което участникът е натиснал бутон (ПОТВЪРДИ /избраната държава/ ЗА ЖРЕБИЯ).

Направеното по реда на т. 4 и 5 предположение може да бъде променено от участника само веднъж и само в рамките на 1 /един/ час, считано от извършване на първоначалния избор. След промяна на направеното предположение и/или след изтичане на посочения в предходното изречение срок, участникът не разполага с друга възможност да промени своя избор.

Последен момент, в който могат да бъдат правени предположения е 23:59:59 ч. на 28.06.2018г.

Непосредствено след като направи предположението, в игралната сметка на участника ще бъде активиран БОНУС, който ще му показва кой отбор /държава/ е избрал; кога ще се проведе жребият, както и колко участия има участникът в този жребий.

Направеното предположение не е залог. Всеки участник, направил валидно предположение, се включва еднократно в жребия за голямата допълнителна печалба – Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г.

В случай, че след като е направил предположение по реда на предходните точки, участникът направи реални залози в размер над 10 /десет/ лева, в секция „спорт” на сайта 7777.bg, той се включва още веднъж в жребия за допълнителни печалби. Всеки реален залог в секция „спорт“ на стойност на 10 лева включватоще веднъж участника в жребия за допълнителна печалба. Залозите, направени с бонус средства не се включват в жребия.

Жребият за голямата допълнителна печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г., ще бъде теглен чрез генератор на случайни събития, след приключване на деня, следващ деня, в който е проведен финалният мач на Световното първенство по футбол 2018г. и е обявен шампионът.

В жребия за голямата допълнителна печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г., участват само участниците, които са познали кой е шампионът на Световното първенство по футбол 2018г.

Всички участници, които не са познали шампиона на Световното първенство по футбол 2018г., ще бъдат включени в жребия за 10 /десет/ броя печалби, всяка от които от 100 /сто/ лева.

След теглене на жребия по т.11 и т.12, всеки спечелил участник ще бъде уведомен от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ чрез съобщение на потребителския профил, чрез който е направил своето предположение/залог. В случай, че спечелилият участник е предоставил свой e-mail и/или телефон и е предоставил съгласието си същите да бъдат използвани от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ за целите на участието му в игрите, същият ще бъде уведомен за печалбата на посочения от него e-mail или телефон.

За да получи печалбата си, всеки спечелил участник трябва да се свърже с НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, и съответно да се яви да получи своята печалба. Участникът, спечелил голямата допълнителна печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г., следва да се свърже с НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ и да посочи имената, както и другата необходима информация, на останалите трима, които ще пътуват с него.

При участието си в играта, всеки участник се съгласява, в случай че спечели голямата допълнителна печалба - Екскурзия за четирима в страната, чиито отбор е шампион на Световното първенство по футбол 2018г., да приеме печалбата, така , както същата е организирана.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара