Спечелете 1 бр. SONY 65 KD-65XE7005 4K и 3 бр. SONY KD-55XE8096 4K


Краен срок - 25 май 2018

В Томболата имат право да участват всички физически лица, навършили 18-годишна възраст, с регистриран, вкл. новорегистриран на www.technopolis.bg или www.praktiker.bg акаунт, от който в периода от 18 май 2018 г. до 25 май 2018 г. еднократно е потвърдено съгласие за участие в Томболата.

Един акаунт дава право на спечелване само на една награда от Томболата.

Участието в Томболата е безплатно и не е обвързано с покупката на стоки и/или услуги.

Наградите в Томболата са 1 бр. SONY 65 KD-65XE7005 4K и 3 бр. SONY KD-55XE8096 4K

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в срок до 01.06.2018 г.

Организаторите ще се свържат с печелившите участници с имейл, изпратен на посочения в регистрирания акаунт, и всеки печеливш следва да посочи телефон за връзка, три имена и населено място, за да получи инструкции, относно получаване на наградата. В случай, че печеливш участник не отговори на имейла в срок до 5 дни, Организаторите по собствена преценка могат да лишат съответния печеливш от правото му да получи награда.

Всички получени от печелившия участник във връзка с получаване на награда инструкции, дадени от страна на Организаторите в писмена и/или устна форма, са абсолютно задължителни и Организаторите по собствена преценка могат да лишат печеливш участник от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение на която и да е от дадените му инструкции.

За да получи наградата печеливш участник задължително следва да се легитимира с лична карта и всички други предоставени от страна на Организаторите средства за идентифкация, например кодове и т.н., както и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването на наградата. Печеливш участник, който не е потърсил в срок от 10 дни от уведомяването спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.

В случай, че печеливш участник загуби или бъде лишен от правото да получи награда, Организаторите могат да извършат ново теглене за съответната награда.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара