Спечелете пътуване до Лондон, тенис ракети, сакове и чаши от Lavazza


Краен срок - 10 юни 2018

Участващи продукти  са Лаваца мляно кафе Qualita Oro 250g вакуум и метална кутия, Лаваца мляно кафе Decaffeinato 250g вакуум и метална кутия, Лаваца мляно кафе Espresso 250g вакуум и метална кутия, Лаваца мляно кафе Qualita Rossa 250g вакуум и метална кутия, Lavazza инстантно кафе в метална кутия Prontissimo Classic 95g и Prontissimo Intenso 95g.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

    Голяма награда – самолетни билети София-Лондон-София за двама човека с право на ръчен багаж, две нощувки за двама в двойна стая в 5-звезден хотел в Лондон, два билета за мач от Големия шлем на турнира Уимбълдън на 2 юли 2018, достъп за двама до VIP ложата на Лаваца по време на мача, включително храни и напитки
    Тенис ракета с марка HEAD – 5 броя;
    Сак за тенис с марка HEAD – 10 броя;
    Lavazza еспресо чаши от серия „Уимбълдън“ – 20 кутии по 4 броя чаши в кутия
    Lavazza чаши от серия „Уимбълдън“ – 10 кутии по 2 броя чаши в кутия

Всяка една от наградите е подробно описана в Приложение №1, съставляващо неразделна част от настоящите правила.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Тук посочените награди са с пазарна стойност над 30 лева и спечелилите участници имат ангажимент, описан в чл. 9.5. от настоящите правила.

Всяко лица, което закупува някои от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните , може да участва в промоцията „Лаваца Тенис Ритейл Промоция“,.

След закупуване на продукт, всеки желаещ да участва в играта регистрира кода от гърба на стикера на сайта на играта www.lavazza.tennispromo.bg. При регистрация на 1, 2 или 3  кода участникът може да участва за всички награди с изключение на Голямата награда. При регистрация на минимум 4 (четири) кода, доказващи покупка на участващите в промоцията продукти на минимална стойност 30 лв. с ДДС – участникът може да участва за голямата награда.

При първоначалната регистрация, всеки желаещ  да участва в играта попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка,електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД. Всеки от участниците, може по всяко време да прекрати доброволно участието си в Промоцията и има правото да поиска, предоставените от него лични данни да бъдат заличени като се обади на цената на един градски разговор. За да упражните правата си и за повече информация, моля свържете се с нас на тел.: 0700 17 117 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Всеки регистриран код дава на участника право на участие в Промоцията  и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 от правилата награди като за участие за Голямата награда се изискват минимум 4 регистрирани кода с покупка на минимална стойност 30 (тридесет лева) с ДДС.

Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки,  за доказване стойността на направените покупки от участващите в Промоцията продукти, и в  случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда.

Наградите се предоставят на участници, отговарящи и изпълнили условията за участие в промоцията.

Печелившите имена ще бъдат изтеглени посредством специализиран софтуер, даващ равен шанс за печалба на всички участници на 18.06.18г. в присъствие на нотариус. Заедно с печелившия Организаторът изтегля и резервен печеливш участник, който да получи голямата награда в случай, че спечелилият я не може да бъде открит в период от 20 дни, за да я получи.

Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на www.lavazza.tennispromo.bg.

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта, представяне на касови бележки, с които се  удостоверява направената покупка от промо- продукти на минимална стойност 30лв. и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД. Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Наградите ще бъдат доставяни по куриер  в срок до 20 /двадесет/дни  от обявяване на печелившите участници на  www.lavazza.tennispromo.bg.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара