Спечелете Sony PlayStation 4, 120 машини за пуканки и 60 пуфа топки


Краен срок - 7 юли 2018

Спечелването на малките и голямата награди в Кампанията „Историята на фена“ е обвързано с покупка. За да се вземе участие за наградите, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:

Да закупи продукти Rexona и Clear на минимална стойност 7 лв. В кампанията участват всички продукти Rexona и Clear.

Да посети www.rexonarealfan.bg, да се съгласи, че приема Официалните правила на играта и да се регистрира чрез Име, Фамилия, email и да регистрира кода от касовата бележка. Участник може да участва в Кампанията само с един потребителски профил.

Да премине „Куизът на истинските фенове“ – като отговори на два въпроса.

Всеки участник веднага след като премине куиза вижда дали печели (или не печели) пуф футболна топка или машина за пуканки;

При осъществяване на предвиденото в т.(2) и предоставяне на пълна, точна и ясна информация, ще се счита, че участникът се е регистрирал успешно в Кампанията и може да бъде избран за спечелване на голямата награда.

Всеки участник по желание може да сподели във Facebook участието си чрез бутон „Сподели“, но това не е задължително условие за участие за наградите.

Теглене на 60 бр. пуф футболна топка и на 120 броя машина за пуканки

След като участник премине “куизa на истинските фенове“, на произволен принцип, генериран на сайта, участникът моментално разбира дали печели или не печели 1 бр. от 60 бр. пуф футболна топка или 1 бр. от 120 бр. машина за пуканки.

Софтуерът е програмиран в пропорционално съотношение така, че да има печеливши участници от началото до самия край на кампанията – 07 юли 2018 г.

В случай, че участник печели награда – пуф футболна топка или машина за пуканки, с натискане на бутона „КЪМ НАГРАДАТА“ пред него се отваря допълнителен прозорец, в който той задължително трябва да въведе три имена, ЕГН, точен адрес за получаване на наградата и телефон за контакт.

Ако участникът не попълни данните си, ще види следния текст „Моля, попълнете данните си. В противен случай, ще загубите наградата си.“ В случай, че участникът не попълни данните за доставка, ще бъде дисквалифициран и няма да получи наградата си. На негово място ще бъде изтеглен резервен участник. Всички резервни участници ще бъдат изтеглени на 08 юли в присъствието на нотариус.

Теглене на 1 бр. Sony PlayStation 4

Тегленето на голямата награда ще се извърши на 08 юли 2018 г. чрез специализиран софтуер, на томболен принцип в присъствие на нотариус.

За всяка една награда се теглят по трима резервни участници.

Печелившият участник трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

В случай, че участник печели награда пуф футболна топка или машина за пуканки, в „Сайта“ след натискане на бутон „КЪМ НАГРАДАТА“ пред него се отваря допълнителен прозорец, в който той трябва да въведе три имена, точен адрес за получаване на наградата, ЕГН и телефон за връзка. Организаторите в срок от 20 работни дни ще се свържат с печелившите. След това участникът трябва да изпрати имейл на Организаторa, в който да изпрати снимка на касовата бележка, с която се е регистрирал, за валидация от страна на Организатора.

В случай, че участникът печели голямата награда Sony PlayStation 4 – Организаторите ще се свържат с него в срок от 20 работни дни по email. След това участникът трябва да изпрати имейл на Организаторите, в който да опише лични данни за получаване на наградата – три имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка, както и да изпрати снимка на касовата бележка, с която се е регистрирал, за валидация от страна на Организатора.

И за двата вида награди печелившият участник трябва да представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност при получаване на наградата.

Във връзка с данъчното облагане на получените предметни награди на стойност над 30,00 лв. (тридесет лева) - Организаторът предоставя на всеки от Печелившите участници служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка печелившите Участници предоставят на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

Доставката и осъществяването на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградата ще се извърши до 3 седмици след валидирането на победителите и получаването на необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организаторите дали те отговарят на условията на кампанията.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

В случай, че печелившият не отговаря на посочените от него координати в рамките на 1 седмица, то той губи възможността си за получаване на наградата.

Организаторите на промоцията си запазват правото да променят имената на спечелил участник, който не отговаря на условията за получаване на наградата, описани в тези официални правила на промоцията.

Правила за промоция в търговската мрежа

В магазинната мрежа Организаторът провежда промоция с моментни награди, обвързани с покупка, със следния механизъм:

При закупуването на продукти Rexona и Clear на минимална стойност 7 лв., клиентът получава възможност да участва за спечелването на една от следните награди:

Спортен сак
Бутилка за вода
Продукт Rexona

Промоцията с моментните награди важи само когато в търговския обект има хостеса на Rexona за периода на Кампанията, като работното време на хостесите ще бъде както следва: петък от 16:00 до 20:00 ч, в събота от 10:00 до 14:00 ч.

След осъществяване на покупка на продукти Rexona и Clear на минимална стойност 7 лв., клиентът получава скреч карта, като в случай че скреч картата е печеливша - получава наградата си от хостесата на Rexona, намираща се в търговския обект. Печелившият получава наградата, обозначена на скреч картата, единствено и веднага след удостоверяването на направена покупка на продукти Rexona и Clear на минимална стойност 7 лв.

В промоцията в търговската мрежа участват супермаркети и хипермаркети, както и магазини от модерна търговия само когато в търговския обект има хостеса на Rexona.

Спечелете СЕГА

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара