Спечелете комбинирана фурна с пара модел BSE882320M от AEG


Краен срок - 31 май 2018

Спечелете фурната на шеф Токев!

Изгледайте видео рецептата на шеф Андре Токев, отговорете правилно на въпроса и участвайте за спечелването на паровата фурна, на която готви той!

Печелившият ще бъде избран на лотариен принцип и обявен на Facebook страницата на AEG България на 4 юни 2018 г.

За участие в играта, за участникът е необходимо да изпълни 3 стъпки, описани на страницата на играта на уебсайта на AEG България. Стъпка 1: Участникът трябва да изгледа видео рецетата на шеф Андре Токев. Стъпка 2: Участникът трябва да отговори правилно на въпроса в регистрационната форма на играта и да предостави име и фамилия, email адрес и телефон за връзка.  Стъпка 3: Участникът трябва да сподели страницата на играта чрез бутонът Споделяне" (Share) от личния си профил във Фейсбук.

В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е правилния отговор и е изпълнил точно стъпките в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на наградата, обявен в текста на страницата на играта.

Печелившият участник се избира на случаен лотариен принцип (чрез софтуерно приложение) измежду всички участници, изпълнили условията по т. 6.1. в играта.

Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на играта си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

Участниците имат право да участват само по 1 път със съответния фейсбук профил/ регистрация.

Верният отговор на въпроса е само един.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява печелившия участник чрез обаждане на телефона или изпращане на имейл, посочен в срок от 7 /седем/ работни дни след изтеглянето на печеливш. Печелившият следва да предостави следните данни: три имена, телефон за връзка и адрес, на който желае да получи наградата си. Наградата ще бъде доставена чрез куриер (за сметка на Организатора) в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на получаване на посочените в предходното изречение данни.

Наградата се получава от печелившия след представяне пред куриера на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата.

Наградата Комбинирана фурна с пара модел BSE882320M се предоставя от ОРГАНИЗАТОРА чрез неговите дистрибутори в България и се обявява на страницата на играта на уеб сайта на AEG България и на Фейсбук страницата на AEG България.

Името на печелившия се тегли на лотариен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната игра, освен ако в текста към играта не е посочено друго.

Името на печелившия се обявява на страницата на играта на уебсайта на AEG България и в публикация на Фейсбук страницата на AEG България и се известява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на т. 7.1.

Печелившият следва да декларира спечелената награда, ако нейната пазарна стойност е над 30 лева. Съгласно чл. 8 от ЗДДФЛ на облагане подлежат парични и предметни награди, получени от физически лица от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Препоръчителната цена на дребно с ДДС на наградата е 2349 лв.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара