Спечелете велосипед, скутер и ролери от Hippoland


Краен срок - 13 май 2018

Награди:

1-во място: велосипед от ХИПОЛЕНД

2-ро място: скутер от ХИПОЛЕНД

3-то място: ролери от ХИПОЛЕНД

Моделът на всяка награда ще бъде съобразен с възрастта и пола на детето.

Тримата спечелили ще получат допълнителен подарък - акаунт в Daskal.eu за цялото училище, в което учат. Подаръкът, под формата на поименен ваучер, се получава, заедно с предметната награда.

Имената на спечелилите награди ще бъдат публикувани на страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/ до 18:00 часа на 14.05.2018г.

Оторизиран представител на ХИПОЛЕНД АД ще се свърже на лични съобщения или чрез имейл със спечелилите за уточняване на начина на получаване на наградата. Наградата се получава във физически магазин на ХИПОЛЕНД, посочен от спечелилия в лично съобщение до фейсбук страницата на ХИПОЛЕНД - www.facebook.com/hippoland.bg или на имейл games@hippoland.net, в срок от 14 работни дни от датата на личното съобщение/имейла за уточняване на начина на получаването ѝ. Датата на получаване на наградата се уточнява между Организатора и Спечелилия. Ако сте спечелили награда, но във Вашия град няма магазин на ХИПОЛЕНД, ще изпратим Вашата награда на посочен от Вас адрес, в рамките на 14 работни дни от датата на личното Ви съобщение до фейсбук страницата на ХИПОЛЕНД - www.facebook.com/hippoland.bg или имейла до games@hippoland.net, по куриер на Спиди АД или Европът 2000 АД. Ако някой от спечелилите не отговори на личните съобщения повече от 5 (пет) работни дни, губи правото си да получи наградата. Ако някой от спечелилите не се яви да получи наградата си в уточнения с Организатора ден, трябва да се свърже чрез имейл до games@hippoland.net или лично съобщение до фейсбук страницата на ХИПОЛЕНД - www.facebook.com/hippoland.bg в рамките на 5 (пет) работни дни, за да се уговори друг ден за получаване на наградата.

Спечелилите нямат право да получат парична равностойност на наградите.

За получаването на наградата в магазин на ХИПОЛЕНД, спечелилият представя принтиран документ, изпратен от фейсбук страницата на ХИПОЛЕНД - www.facebook.com/hippoland.bg или от games@hippoland.net, с информация за спечелената награда и неговите данни. При получаването на наградата се подписва приемно-предавателен протокол.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

    На видео с дължина до 120 сек. участникът-ученик трябва да разкаже как си представя училището на бъдещето.
    Видеото да е с добро качество.
    Във видеото да не присъстват елементи с вулгарен, обиден или рекламен характер, както и елементи, които нарушават добрите нрави.
    Участникът, с участието си в играта, се съгласява видеото му да бъде показвано и обявявано по всякакъв начин в публичното пространство, в интернет и в електронните медии.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА:

Всички желаещи да участват трябва да качат видео на своето дете, отговарящо на условията, на страницата на играта на ХИПОЛЕНД във фейсбук, на адрес: https://www.facebook.com/hippoland.bg/. Всеки участник има право да участва в конкурса само с едно видео.

Спечелилите ще се излъчат чрез гласуване в приложението на страницата на играта https://www.facebook.com/hippoland.bg/.

Тримата участници, класирани на 1-во, 2-ро и 3-то място според броя на получените гласове, печелят наградите на ХИПОЛЕНД.

Участието в играта не е обвързано със закупуването на стоки и/или услуги или заплащането на каквито и да е други парични суми от страна на участниците.

Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелената награда с пълната й или частична парична равностойност, както и на замяна на спечелена предметна награда с друга такава.

Участникът, с участието си в играта, се съгласява видеото му да бъде показвано и обявявано по всякакъв начин в публичното пространство /в интернет и в електронните медии/ за целите на настоящата и бъдещи рекламни акции на ХИПОЛЕНД АД, както и негови/нейни лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от ХИПОЛЕНД АД при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара