Спечелете всеки месец фасадна система на стойност 2000 лв. от Теразид


Краен срок - 30 септември 2018

Запознайте се с продуктите от топлоизолационните фасадни системи на Теразид, използвайте термокалкулатора на Теразид и спечелете.

Всеки месец от април до септември един от Вас ще печели продукти от топлоизолационните фасадни системи на Теразид на стойност 2000 лв.

Всички останали участници ще имат право да получат до 10% отстъпка при закупуване на продуктите, които са посочили във файла, генериран от термокалкулатора.

Можете да участвате само с една регистрация на месец. Ако желаете да участвате в следващ месец, трябва да генерирате нов файл от термокалкулатора и да попълните формата за регистрация отново.

Кампанията се отнася за следните продукти с марка „Теразид“, а именно:
* Лепило за топлоизолационни плоскости: Termozid, Top Mix Termo, Top Mix за EPS
* Фасадни топлоизолациони плоскости EPS F (размер на листа - 50/100 см):
* Дюбели
* Армировъчна фибромрежа
* Шпакловка: Termozid, Top Mix Termo, Top Mix бяла шпакловка за EPS
* Грунд: G33
* Мазилка: Decorit, Decora, Silicat, Sicolit, Nanomax

Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, освен посочените в
чл. 4.2, което в периода на Играта е попълнило кратка форма на промо-уеб-сайта
www.segaevreme.com, с което регистрира своето участие в Кампанията.

В Кампанията участват всички лица, които са:

1. Попълнили всички продукти в термо-калкулатора на Теразид, който се намира на сайта
www . terazid.com и се показва на промо-уеб-сайта www.segaevreme.com . За да се попълни
термо-калкулатора, е необходимо да се напише квадратура на фасадата, с която участникът
желае да участва в Играта. След това от падащото меню на термо-калкулатора трябва да се
изберат продуктите от фасадните топлоизолационни системи на „Теразид“ ЕООД, които
участникът желае да включи.

2. След като са избрани всички продукти се запазва файл чрез бутона „Изтегли PDF“
и се прикачва във формата за участие на www.segaevreme.com .

3. Крайната сума във файла, генериран от термо-калкулатора, не трябва да надвишава
2000лв.

4. Участникът попълва формата за участие, която се намира на промо-уеб-сайта
www.segaevreme.com, след което прикачва файла, генериран от термо-калкулатора на
Теразид и настиска бутона изпрати, с което се регистрира за участие в играта.

5. Участникът трябва да прикачи във формата за участие и снимка на обекта, за който ще
бъдат използвани продуктите от наградата.

Участникът се ангажира, в случай че спечели награда, да предостави снимки на обекта
след приключване на работата с продуктите от наградата.

Наградите - продукти от фасадна топлоизолационна система Теразид, изборени в чл. 2.1.,
на стойност 2000 лева - ще бъдат разпределяни по 1 брой на месец, в началото на месеца,
следващ месеца, за който се е извършвала регистрацията.

Участниците, неспечелили награда по чл. 6.1., ще имат право на до 10% отстъпка от
официалната ценова листа на Теразид ЕООД, в случай че решат да закупят материалите,
изброени в прикачения при регистрацията файл. Конкретната отстъпка зависи от избраните
материали, и ще бъде съобщена на участника при писмено изразено от него/нея желание да
закупи гореспоменатите продукти.

Печелившите участници ще се теглят всеки месец за съответните награди на случаен
принцип. В тегленето участват всички, които са регистрирани в предходния месец до 23:59 от
последния ден на месеца. Един участник има право да спечели награда по чл. 6.1. само
веднъж.

Участниците, които печелят награда по чл. 6.1., ще бъдат уведомени чрез телефонно
обаждане и по електронна поща, съгласно данните за контакт, посочени в регистрационните
форми, в срок до 7 дни от тегленето. Печелившите участници ще получат наградата при
условията на раздел 7 .

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара