Спечелете 10 комплекта с продукти NuCrema


Краен срок - 11 април 2018

Наградният фонд на играта е както следва:

    10 (десет) броя комплекти, като всеки комплект съдържа 1 бр. Голямо шоколадово яйце ION селекция от продукти с марка NuCrema, като асортиментът и разфасовките са по преценка на Организатора.

Наградите ще бъдат разпределени на томболен принцип между всички участници, изпълнили условието за участие и спазили настоящите Правила.

Всеки участник в Кампанията има право да спечели само един брой награда без значение от типа й.

За да участва в Томболата за награди, всеки участник следва да изпълни следните стъпки:

    Да се регистрира, използвайки имейл адрес;
    Да попълни актуален телефонен номер за връзка.
    Да качи снимка на козунак с шоколад в платформата easter2018.nucrema.bg;
    Да събере поне 5 различни гласа от регистриран потребител;
    Да изпълни стъпките един единствен път

Съдържанието на снимките следва да не нарушава добрия тон, да не съдържа нецензурни думи и да спазва останалите клаузи от настоящите Правила на Кампанията. Снимки, нарушаващи добрия тон и неотговарящи на настоящите Правила, ще бъдат изтривани без предупреждение и/или уведомление до съответния потребител, като той ще бъде дисквалифициран от Томболата за награди.

На 12.04.2018 г. измежду всички участниците в Кампанията, ще бъдат изтеглени на томболен принцип печелившите от Кампанията.

С публикация на Facebook страницата на NuCrema, с ел. адрес: https://www.facebook.com/nucrema.bg/, ще бъдат обявени официално късметлиите.

Всеки участник следва да предостави данните си за доставка (три имена и точен адрес) в рамките на 3 работни дни от момента на обявяване на печелившите чрез лично съобщение на Facebook страницата на NuCrema, с ел. адрес: https://www.facebook.com/nucrema.bg/.

В случай че в срок от 3 (три) работни дни печелившият участник:

    не изпрати лично съобщение на Facebook страницата с ел. адрес: https://www.facebook.com/nucrema.bg/
    не бъде намерен на посочения от него телефон за връзка или е подал грешен такъв;
    се откаже доброволно от наградата си,

тo той губи правото си да получи награда. В тези случаи се пристъпва към свързване с участник-резерва, по отношение на който се прилагат, описаните по-горе Правила.

Печеливш участник или участник-резерва губи правата си върху получаване на наградата и ако се установи, че той не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила.

Детайлите по получаване на наградата се уточняват при свързването с печелившия, инициирано от служител на Организатора на посочения от съответния участник телефон за връзка. При получаването на наградата, всеки печеливш следва еднократно да удостовери самоличността си с документ за самоличност. Документът за самоличност не се сканира и/или копира.

Печелившите, съответно участници-резерви (когато е приложимо), които не са потърсили наградата си в срок от 2 (два) дни след обаждане и уведомяване от куриер, нает от Организатора, губят правото си на получаване на награда.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара