Спечелете 3 броя кафемашини KRUPS


Краен срок - 22 април 2018

Общото помежду ни е, че всички обожаваме кафето си с вафла Чайка. Различното е, че всеки си има любима чаша за кафе, която го изразява. ☕

Споделете ни в коментар снимка на вашата любима чаша и един от вас ще спечели тази страхотна кафемашина!

Условията за участие във всяка от трите игри се определят в пост на страницата на Захарни заводи, като се посочва период на участие, брой и вид на наградите.

Периодът за участие в седмичните игри започва в момента на публикуването им на Facebook страницата https://www.facebook.com/ZaharniZavodiBG/  и завършва в 23:59ч. на последния ден от седмицата, в която е анонсирана Играта, освен ако изрично не е посочено друго.

Периодът за участие в седмичните игри започва:

-Игра 1: 02.04 в момента на публикуването и завършва на 09.04 в 23:59.
-Игра 2: 10.04 в момента на публикуването и завършва на 15.04 в 23:59.
-Игра 3: 16.04 в момента на публикуването и завършва на 22.04 в 23:59.

За да се включи в конкретна игра, Участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в анонсиращия пост, публикувайки съдържание от свое име по начин, указан в поста за конкретната игра. 

Участието в игрите не е обвързано с покупка, освен ако изрично не е посочено друго.

Общият брой на наградите са 3 (три) броя кафемашини KRUPS, всяка от които на стойност 119.00лв. Те ще бъдат раздадени както следва:

-Игра 1: един брой кафемашина;
-Игра 2: един брой кафемашина;
-Игра 3: един брой кафемашина;

Печелившите Участници се теглят на томболен принцип между всички участници в Играта, изпълнили конкретното условие в срока на провеждането ѝ, освен ако в правилата не са указани други условия. Тегленето на печелившите се извършва в присъствието на трима служители на Организатора, като за целта се съставя и Протокол.

Печелившите Участници се обявяват на Facebook страницата на Захарни заводи в пост или/и в коментар под анонсиращия пост на конкретната игра до 23:59ч. в деня, следващ края на периода на участие в Играта.

Печелившите Участници трябва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение на страницата на Захарни заводи в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на обявяване на победителя, с което да подадат данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка).

Предоставяните награди са предметни, посочени поотделно за всяка отделна игра. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат предостъпвани на трети лица.

Наградите се изпращат по куриер за сметка на Възложителя на посочения адрес в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара