Спечелете ваучера на стойност 100 лв. за онлайн магазин sladkoe.bg

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Teodora Dimitrova

Как се участва:

Чрез качване на снимка или коментар във фейсбук.

Пълни правила:

🎉 СЛАДКА ИГРА С НАГРАДИ! 🎊

Харесайте страницата ни и споделете в коментарите снимка или рецепта на любимия ви есенен сладкиш или десерт със захар Сладея и спечелете ваучер за онлайн магазина ни sladkoe.bg на стойност 100 лв.! 

Очакваме с нетърпение сладките ви предложения ❤️

Наградата е ваучер на стойност 100лв. /сто лева/ за пазаруване от онлайн магазина www.sladkoe.bg, който ваучер може да се използва еднократно или многократно до общата му стойност. 

Разликата от направената/направените поръчки до стойността на ваучера не може да бъде изплащана или заменяна в пари, а поръчка, надвишаваща стойността на спечеления ваучер, следва да бъде доплатена от лицето.

От всички участници се тегли на случаен принцип един печеливш (победител) и трима резерви. Изпълнителят известява спечелилите участници чрез отделен пост на стената на „Захарни заводи“ във Facebook, в който са упоменати потребителските имена на печелившия участник.

Печелившият участник трябва, в срок не по-късно от 28.11.2022г., да предостави трите си имена, адрес и телефон чрез лично съобщение към профила на „Захарни заводи“ АД. В случай че победителят не спази срока по настоящата точка, същият губи правото си да получи наградата и наградата ще бъде предоставена на резервен печеливш при условията на т. 13.

Наградата може да се получи само лично от участника или от надлежно упълномощено лице срещу представяне на документ за самоличност и подпис, а в приложимите случаи – и надлежно пълномощно. При предаване на наградата може да се изиска от печелившия Участник/неговия пълномощник да разпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата, с цел документиране на предаването й. В случай че при предаване на наградата печелившият Участник или неговият пълномощник, когато е приложимо, откажат да представят документ за самоличност или откажат да подпишат приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата, печелившият участник губи правото си да получи наградата и същата се предоставя на резервен победител по реда, предвиден в т. 13.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.

Краен срок - 23 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара