Спечелете кафе машина Caffe D'italia Chikko


Краен срок - 3 май 2018

ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ награда отwww.italiashop.bg

Споделете в коментар: Кое е най-важното при избора ви на кафе машина? Тагнете към коментара и ваш приятел. Трима от участвалите в играта могат да спечелят една от нашите награди:
Кафе машина Caffe D'italia Chikko
Уред за капучино Nuvolatte
1 кг мляно кафе

Имената на късметлиите ще бъдат изтеглени на произволен принцип на 3 май. Следете нашата Facebook страница.

За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
1. да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;
2. да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook;

В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.

Определянето на печелившите се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.

Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.

Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 1 /един/ работен ден от изтеглянето им, на страницата на Играта

Получаването на наградите ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившите Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара