Спечелете 3 екзотични екскурзии и 5 екскурзии на Балканите


Краен срок - 20 април 2018

Всеки клиент на "Табак Маркет" АД, закупил стока или услуга на стойност равна или надвишаваща сумата от 15,99 лева (петнадесет лв. и 99 ст.), получава правото да участва в Играта. Клиентът трябва да попълни Талон за участие, предоставен му от служителите на Организатора в търговските обекти Lafka, и да приложи към него получения при покупката касов бон. Посочената стойност от 15,99 лева важи за еднократна покупка на една или на повече стоки и/или услуги, извършена във всеки търговски обект „Lafka“ на "Табак Маркет" АД в страната.

Талон за участие, представлява цветна хартиена бланка, с формат А6, оформена като рекламно-информационен материал. Желаещите да участват в Играта, които са извършили еднократна покупка на стойност, равна или надвишаваща сумата от 15,99 лева, попълват необходимата за участието информация (име, фамилия, населено място, телефонен номер и електронна поща за контакт), прикрепват фискалния бон, удостоверяващ извършената в търговския обект на Организатора покупка на стойност равна или надвишаваща 15,99 лева, и собственоръчно поставят Талона за участие в специално разработена за целта урна/кутия на късмета Lafka, в обектите на „Табак Маркет“ АД, през целия период на Играта.

В Играта участват всички стоки и услуги, налични и предлагани за продажба в търговските обекти Lafka, чиято стойност поотделно или в съвкупност при извършване на еднократна покупка от потребител надвишава или е равна на сумата от 15,99 (петнадесет лева и 99 ст) лева, с изключение на изчерпателно посочените в т.5.2 от настоящите Общи условия.

В Играта не участват касови бележки, чиито суми са генерирани от платени в обекти Lafka вноски по кредити, зареждане на ваучери или плащане на сметка за мобилни услуги.

Наградите, определени за спечелилите участници в Играта, са:

а/ награда No 1 – 3 (три) броя ваучери за екзотични екскурзии за двама по избор - Израел, Дубай или Йордания, всяка една на стойност от 1 599 лв. (хиляда петстотин деветдесет и девет лева). Подробно описание на всяка една от екскурзиите , период, в който може да се усвои наградата, дестинациите и допълнителна информация са посочени в Приложение І към настоящите Общи условия.

б/ награда No 2 – 5 (пет) броя ваучери за екскурзии за двама по избор на Балканите – Истанбул, Атина или Букурещ, всяка една на стойност от 900 лв. (деветстотин лева). Подробно описание на всяка една от екскурзиите , период, в който може да се усвои наградата и допълнителна информация са посочени в Приложение І към настоящите Общи условия.

в/ Ваучерите за всяка една от екскурзиите са осигурени от туристическа агенция Дрийм Холидейз

г/ Условията за ползване на ваучерите и контактна информация за туристическата агенция, която ги предоставя, са описани в Приложение І към настоящите Общи условия на Играта.

6.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност.

Всички разходи/разноски/, които не са изрично посочени в информацията за съответните награди (Приложение I), съгласно настоящите Общи условия, са за сметка на спечелилия я участник .

Всеки потребител има право да участва в Томболата, чрез попълване на неограничен брой Талони за участие, всеки от които придружен с касова бележка за осъществена покупка на обявената стойност от 15.99 лв. Един Талон за участие, удостоверяващ покупката на стоки и/или услуги от търговските обекти Lafka на „Табак Маркет“ АД на стойност равна или по-висока от 15,99 лева, се счита за една регистрация в Томболата.

Тегленето на наградите се извършва в Централния офис на „Табак Маркет АД“, находящ се в гр. София, ул. „Княз Борис І“ No 161. Урните/кутии на късмета Lafka/, с поставените от потребителите Талони за участие в Играта, се събират от всички търговски обекти на Организатора и се доставят до Централния му офис. Тегленето на печелившите участници в Играта се извършва от 5 (пет) членна Комисия, съставена от представители на Организатора. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници, заявили участие, чрез попълване на Талон за участие в Играта.

Наградите и имената на печелившите участници в Играта ще се изтеглят на 28 май 2018 г., за което членовете на Комисията ще съставят и подпишат Констативен протокол, отразяващ имената на победителите и спечелените от тях награди, както и резервните печеливши в Играта „Великденска томбола на Lafka“.

След определяне на печелившите участници, ще се изтеглят 5 (пет) резервни печеливши участника. Резервен печеливш участник може да замести предходния изтеглен печеливш участник, при условие, че същият не може да бъде открит (предоставил е непълни и/или неточни контактни данни) и Организаторът няма друга възможност за контакт с него. Печелившите от тегленето участници и награди ще бъдат обявени на 28 Май 2018 г. в 12:00 часа, на сайта http:// lafka.bg и facebook страницата на Lafka.

В срок до 10 (десет) дни, считано от датата на теглене на наградите, представител на Организатора ще се свърже лично с всеки от спечелилите участници за предоставяне на информация за наградите и за потвърждаване на адреса и дата на доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност ако предоставения телефонен номер е грешен или непълен или ако спечелилият участник не отговаря на обажданията му след три последователни опита. Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора от куриерска фирма Спиди или предадени лично от служител на Табак Маркет АД. Ако получателят не бъде открит на потвърдения адрес, куриерът ще се свърже с него по телефон за промяна на датата или адреса на доставка или за получаване на пратката от офис на Speedy.

Приема се за отказ от получаване на спечелена награда, ако участникът не е потърсил наградата си в срок до 10 (десет) дни след обявяване имената на печелившите участници на платформата http://lafka.bg и facebook страницата на Lafka.


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара