Спечелете семеен уикенд, 30 надуваеми кресла и още 100 награди от Zewa


Краен срок - 12 април 2018

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

В периода на кампанията да закупи едновременно тоалетна хартия Zewa и влажна тоалетна хартия Zewa в някои от следните разфасовки, които са включени в Кампанията:
        Тоалетна хартия:
        Zewa ТХ 5 пласта Just 1 (6 ролки)
        Zewa ТХ 4 пласта Ultra Soft (2 ролки)
        Zewa ТХ 4 пласта Ultra Soft (8 ролки)
        Zewa ТХ 4 пласта Excl. AlmondMilk (8 ролки)
        Zewa TX 3 пласта Limited edition (10 ролки)
        Zewa TX 3 пласта Limited edition (16 ролки)
        промо пакет Zewa TX 3 пласта Limited edition (16 + 16 ролки)
        промо пакет Zewa TX 3 пласта Limited edition (16 + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Kids (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (16 ролки + 16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Jasmine (16 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (8 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (16 ролки + 16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (16 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (20 ролки + 20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Peach (20 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (8 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (16 ролки + 16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (16 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (20 ролки + 20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Camomile (20 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (8 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (16 ролки + 16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Lavender Dream (16 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (8 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (10 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (16 ролки + 16 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (16 ролки + 4 ролки)
        Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (20 ролки + 20 ролки)
        промо пакет Zewa ТХ 3 пласта Deluxe Delicate Care (20 ролки + 4 ролки)
        Влажна тоалетна хартия:
        Zewa Влажна ТХ Almond Milk 42 бр.
        Zewa Влажна ТХ Pure 42 бр.
        Zewa Влажна ТХ Kids 42 бр.
        Zewa Влажна ТХ Natural Camomile 42 бр.
        Zewa Влажна ТХ Aloe Vera 42 бр.

Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promozewa.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер; населено място.

След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касовата бележка за покупка едновременно на тоалетна хартия Zewa и влажна тоалетна хартия Zewa, която да отговаря на следните критерии:
* Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
* Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
* Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
* Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи да валидирането ѝ.

На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който са закупени продуктите, датата и стойността на покупките, номера на касовата бележка, както и да присъстват и двата участващи в промоцията продукта (тоалетна хартия Zewa и влажна тоалетна хартия Zewa трябва да са едновременно в касовата бележка). Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

С включването си в Кампанията, Участникът дава съгласието си за събирането и обработката на личните му данни, както и въвеждането им в база данни, която може да бъде използвана впоследствие с рекламна цел от Организатора. Подробен списък на целите, за които ще бъдат обработвани личните данни на участниците, е посочен в раздел 8 на настоящите правила.

Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Попълването на формата за регистрация и качването на касова бележка може да се извърши само в периода 01 март 2018 г., 00:00 часа – 12 април 2018 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка, също трябва да е в рамките на периода 01 март 2018 г., 00:00 часа – 12 април 2018 г., 23:59 часа.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promozewa.bg.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 131 (сто тридесет и един) броя награди, както следва:

Гарантирани награди – 100 x тоалетна хартия Zewa Just 1, 5-пластова, 6 ролки/пакет за първите 100 потребители, регистрирали валидни касови бележки от началото на Кампанията;

Седмични награди – 30 x Парашутка - самонадуваем барбарон на стойност 96 (деветдесет и шест) лв. за целия период на Кампанията.

Голяма награда – 1 х семеен уикенд във Фабрика за храна и танци Равнища (нощувки петък и събота за някои от следните дати - Май: 11-12 / 18-19; Юни: 8-9). Стойността на наградата е 550 лв. и включва: 2 нощувки за 2 възрастни + 1 дете* или 2 възрастни + 2 деца* (* Деца до 14 годишна възраст), all inclusive настаняване, целодневна програма, ползване на съоръжения, туристическа такса, ДДС.

Всички участници трябва да докажат покупката си, като своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка или на касова бележка, удостоверяваща покупката едновременно на поне два продукта, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на седмичните награди.

С приключване на Промоцията, всички регистрирани валидни касови бележки ще участват в тегленето на Голямата награда.

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.

Разпределянето на седмичните награди ще се извърши по следния начин:
        Седмица 1 (09.03.2018 г.) – 3 бр.
        Седмица 2 (16.03.2018 г.) – 3 бр.
        Седмица 3 (23.03.2018 г.) – 6 бр.
        Седмица 4 (30.03.2018 г.) – 6 бр.
        Седмица 5 (06.04.2018 г.) – 6 бр.
        Седмица 6 (13.04.2018 г.) - 6 бр.

В случай че през съответната седмица няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят в следващата седмица и т.н.

Голямата награда ще бъде изтеглена на томболен принцип, с помощта на специално разработен софтуер, на 13 април 2018 г. Печелившият ще бъде обявен на сайта на Кампанията на 13 април 2018 г.

Ако касовата бележка на участник е сред първите 100 регистрирани и печели една от гарантираните награди, то същият участник може да бъде включен в тегленето на седмичните награди със същата касова бележка. Участникът не може да участва в тегленето на томболата за голямата награда със същата касова бележка, с която е спечелил гарантирана и/или седмична награда. Същият участник може да участва в тегленето на томболата за голямата награда само с друга регистрирана от него и одобрена касова бележка. Един участник може да спечели максимум по една награда от всеки тип.

В случай че участник е спечелил само една награда (гарантирана или седмична), същият няма право да участва в тегленето на томболата за голямата награда със същата касова бележка, с която е спечелил гарантирана или седмична награда.

За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда съгласно условията на настоящите Правила.

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията. Организаторът следва да уведоми участника с кой номер на касов бон е спечелена наградата.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и номера на касовата бележка, с която е спечелена тя.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, спечелилият губи правото да получи наградата си и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 дни (при отстъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара