Спечелете 3 ваучера по 195 лв. и три кошници с продукти от Lidl


Краен срок - 30 ноември 2018

Гласувай, регистрирай се и спечели! Участвай в нашата игра Lidl ТОП 3

Представяме ти нашите предложения за месец февруари!

Гласувай в рамките на същия месец за едно от тях на www.lidl.bg/top3 и можеш да спечелиш 1 от 3 комплекта ваучери на стойност 195 лв. и кошница, пълна със специално подбрани продукти на стойност до 60 лв.

В началото на всеки месец в рамките на Периода на провеждане (общо 10 месеца) на интернет страницата www.lidl.bg/top3 ще бъдат представени 3 предложения за продукт за съответния месец. За да участва в Играта, всеки Участник следва в рамките на съответния месец да посети сайта www.lidl.bg/top3, да гласува за едно от 3-те предложения за продукт на месеца и след това да се регистрира, като попълни в регистрационната форма своите име, фамилия, валиден имейл и телефон, отбележи, че се съгласява с Правилата за участие, вкл. т. VII (Защита на личните данни) от същите, и след това натисне бутона "Регистрация". Един Участник може да се регистрира само веднъж в рамките на съответния месец от Периода на провеждане на Играта, т.е. може да участва максимум десет пъти в Играта.

Наградите, които участниците в Играта могат да спечелят всеки месец при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

3 месечни награди, всяка от които се състои от ваучер за пазаруване в магазините на ЛИДЛ (обща стойност на пазаруване – 195 лева за всяка награда) и кошница с продукти на обща стойност до 60 лв..

Един Участник в рамките на съответния месец може да спечели само една награда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

Определянето на печелившите Участници ще се извършва всеки първи работен ден от календарния месец, следващ месеца, в рамките на който е гласувано за продукт на месеца, чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички Участници, дали своя глас за един от трите ТОП 3 продукта за месеца, ще бъдат изтеглени тримата победители, които ще получат трите месечни награди, описани в т.9. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/top3 до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма. 

Всеки Участник, спечелил награда, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: igra@lidl.bg, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на печелившия Участник на www.lidl.bg/top3 (датата, следваща деня на провеждане на томболата).

В имейла печелившият Участник следва да посочи конкретен адрес, където би желал да получи наградата.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 13, Участникът губи правото да получи наградата си.

Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.16. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара