Спечелете 15 конзоли Play Station конзоли от кино Арена IMAX®


Краен срок - 24 май 2018

КИНО АРЕНА IMAX® ПОДАРЯВА 15 PLAYSTATION 4 КОНЗОЛИ

Гледай IMAX® филмите в кинО арена IMAX® в софия, варна и пловдив и можеш да спечелиш ГЕЙМЪРСКА КОНЗОЛА

Гледай IMAX® филмите в периода 26.01.2018 г.. до 24.05.2018 г., регистрирай билета си във формата по-долу и участвай в томбола за една от 15-те геймърски Playstation 4 конзоли.

В промоцията участват само билети от IMAX® залите на Кино Арена Младост София, Кино Арена Гранд Мол Варна и Кино Арена Мол Марково Тепе Пловдив.

Колкото повече билети регистрираш, толкова по-голям е шансът ти да спечелиш.

Филмите в периода на промоцията са:

ЛАБИРИНТЪТ: ПОСЛЕДНИЯТ КАНДИДАТ IMAX 3D
ПЕТДЕСЕТ НЮАНСА ОСВОБОДЕНИ IMAX 2D
ЧЕРНАТА ПАНТЕРА IMAX 3D
ОГНЕНИЯТ ПРЪСТЕН IMAX 3D
ИГРАЧ ПЪРВИ, ПРИГОТВИ СЕ IMAX 3D
RAMPAGE IMAX 3D
THE AVANGERS: INFINITY WAR IMAX 3D
DEADPOOL 2 IMAX 2D

Кампанията е валидна само за IMAX прожекциите през срока на кампанията в следните кина:
• Кино Арена Младост в гр. София, ж.к. Младост 4, ул. «Бизнес Парк София» №3,
• Кино Арена Мол Марково Тепе в гр. Пловдив, бул. «Руски» №54, Търговски център Мол Марково Тепе и
• Кино Арена Гранд Мол Варна в гр. Варна, ул. «Акад. Андрей Сахаров», Търговски център Grand Mall Varna .

Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, за което са изпълнени кумулативно следните условия:
А) лицето е навършило 18(осемнадесет) години;
Б)притежава ,закупен в срока на кампанията на каса, от терминал за билети или по елекронен път билет за прожекция в IMAX залите на Кино Арена в гр. София, Пловдив или Варна”;
В) лицето, притежаващо билета се е регистрирало като потребител , както и специално за участие в томболата на сайта на организатора www.kinoarena.com.bg, като е попълнило вярно и коректно всички задължителни полета във всяка от двете регистрационни форми. В специалната регистрационна форма за регистрация на билета, участващ в конкретната промоция, такива задължителни полета са:
• Вид билет – маркира се Стандартен или Електронен
• Номер на билета
• Име, презиме и фамилия
• Дата на раждане
• Бранд (IMAX, LUXE, Premium, VIP) – автоматично се генерира от системата без възможност за промяна от участник
• Кино
• Град
• Email на участника
• Aдрес на участника
• Телефон
• Код за сигурност
• Чекбоксове със следните текстове:
-Желая да участвам в e-mail кампании и промоции(маркира се, само ако участникът желае да участва в такива кампании и промоции)
-Съгласен съм с общите условия за участие в промоцията(задължително се маркира, за да може да бъде приета регистрационната форма)

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице обстоятелствата, посочени в раздел II, наричано по-долу Участник, който следва да изпълни следните условия:

Да се регистрира като потребител на сайта www.kinoarena.com с общата регистрационна форма (ако няма вече такава регистрация), както и да регистрира номера на билет за посочените в раздел ІІ прожекции с попълване на специална регистрационна форма за конкретната томбола на сайта на Организатора www.kinoarena.com, в която освен номера на билета се посочват задължително и останалите задължителни данни по раздел ІІ по-горе. Валидна за участие е само правилно попълнена регистрационна форма с вписани всички посочени по-горе данни.

Участникът има право на една регистрация на всеки един притежаван билет за прожекции по раздел ІІ. Един участник може да направи толкова регистрации, колкото билети за прожекции по раздел ІІ притежава (независимо от вида билет – с или без намаление).

Участникът следва да разполага физически с билета, който регистрира и да го запази с цел да бъде представен в оригинал за справка при получаване на награда, ако участникът бъде изтеглен като печеливш. Билети, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани или подправени не се допускат като основание за получаване на награда.

Нaградите в томболата са 15 конзоли Play Station:
Play Sation 4 Pro + Star Wars игра – 1 бр;
Play Station 4 Pro + игра Destiny 2 – 2 бр.;
Play Station 4 Pro + игра FIFA 2018 - 3 бр;
Play Station 4 Slim 500 GB - 9 бр.

Предоставената предметна награда подлежи на деклариране от всеки печеливш участник и облагане по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица(ЗДДФЛ). Организаторът е длъжен да предостави на награденото лице служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗЗДФЛ за доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ, както и да декларира към НАП със Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ всеки награден, като посочи в справката три имена , ЕГН/ ЛН или служ. номер на НАП на награденото лице, а ако лицето е чуждестранно по смисъла на чл.5 от ЗДДФЛ- и адрес в чужбина на чуждестранното лице.Във връзка с тези законови задъжения на Организатора, спечелилите награди лица следва след уведомяване по мейл от Организатора, че са печеливши участници, и преди получаване на наградата, да изпратят на Организатора на специално посочена негова електронна поща тези допълнителни данни, по реда посочен по-долу в раздел VІІ.

Организаторът съставя списък на участващите с поредни номера по реда на получаване на валидни регистрационни форми за регистрация на билет на сайта www.kinoarena.com.

Определянето на печелившите става публично чрез теглене на петнайсет номера от изготвения списък на случаен принцип, като ще се осъществи в присъствието на комисия от три лица, определена от Организатора и нотариус на 01. 06.2018г. в 16.00 часа в офиса на Кино Арена на адрес: гр София, ж.к Младост4, ул.Бизнес Парк София №3.ет.2.

Освен 15-те печеливши номера се изтеглят и десет допълнителни номера от съставения списък, на които се предоставят наградите, в случай че първоначално определените печеливши участници не се явят до крайния срок за получаване на наградите или не предоставят необходимите допълнителни данни по т. 20 по-долу.

Имената на спечелилите и на резервните участници ще бъдат публикувани на сайта на Кино Арена на 06.06.2018 г., а самите печеливши участници ще бъдат уведомени на посочените от тях телефони или електронна поща от служител на Кино Арена, като ще получат информация откъде и докога могат да вземат наградата.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара