Спечелете спортни обувки Adidas и раница Grand Attack


Краен срок - 17 март 2018

!!!ИГРА С НАГРАДИ!!!

За периода на играта ще бъдат раздадени 2 броя награди – малка и голяма, съответно раница „Grand Attack” (модел „Grand Attack“ 1 – рамо https://gopisport.com/product/ranica-grand-attack-1-ramo ) и чифт спортни обувки „Adidas“, по избор на печелившия участник от асортимента на организатора, достъпен на сайта https://gopisport.com/

За участие за малката награда (раница), участникът трябва да изпълни следните стъпки: - да хареса страницата на организатора на играта https://www.facebook.com/gopi2016/ , да посети сайта на организатора https://gopisport.com/ , след което да отговори с коментар под специалната публикация на играта във фейсбук страницата на следните въпроси: Какво най-много ви харесва в сайта? Какво ви липсва и какво бихте добавили/променили? След като бъдат изпълнени тези три стъпки, участникът трябва да сподели публично (видимо) публикацията с поста за играта. Изпълнението на всички условия се приемат като валидно участие в играта за спечелване на малка награда – раница.

За участие за голямата награда (чифт спортни обувки – марка „Adidas“, от асортимента, предлаган в сайта на организатора), участникът трябва да изпълни следните стъпки: - да закупи какъвто и да е артикул от електронния магазин на организатора на играта, без значение от цената - https://gopisport.com/, да хареса страницата на организатора на играта https://www.facebook.com/gopi2016/, да сподели публично (видимо) публикацията с поста за играта, както и да изпрати лично съобщение до организатора на страницата https://www.facebook.com/gopi2016/, в което да посочи трите си имена и закупения продукт. Изпълнението на всички условия се приемат като валидно участие в играта за спечелване на голямата награда – чифт обувки.

Предоставената предметна награда (чифт обувки) подлежи на деклариране от всеки печеливш участник и облагане по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица(ЗДДФЛ), ако е на стойност над 30.00 лв. В такъв случай Организаторът е длъжен да предостави на награденото лице служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗЗДФЛ за доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ, както и да декларира към НАП със Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ всеки награден, като посочи в справката три имена , ЕГН/ ЛН или служ. номер на НАП на награденото лице, а ако лицето е чуждестранно по смисъла на чл.5 от ЗДДФЛ- и адрес в чужбина на чуждестранното лице.

Печелившите, които получават награда в Играта, са тези участници, които са изпълнили правилно условията на играта.

Имената на печелившите се обявяват на https://www.facebook.com/gopi2016/ в деня след края на играта – 18.03.2018 г.

Всеки печеливш следва да потвърди получаването на определената награда не по-късно от 20.03.2018 г. В случай, че печеливш не се свърже с Организаторът до 25.03.2018 г. или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда.

Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара