Спечелете 3000 Milka одеяла и 10 000 Milka възглавници


Краен срок - 28 февруари 2018

1 Купи шоколади, бисквити, вафли и/или бонбони Milka на стойност минимум 6 лв.
Покупката трябва да бъде отразена на ЕДНА касова бележка.

2 Регистрирай кода и сумата от бележката.
Можеш да регистрираш максимум 5 бележки за едно денонощие.

3 Разбери веднага дали печелиш.
Ще получиш съобщение на екрана и уведомителен имейл. Пази касовата бележка! Трябва да я предоставиш, за да получиш наградата си.

Продукти, участващи в Промоцията – Milka шоколади, бисквити, вафли и/или бонбони, независимо от вида и грамажа.

Предвидени награди:
Milka одеяло – общо 3000 броя за периода на Промоцията.
Milka възглавница – общо 10000 броя за периода на Промоцията.

Разпределението на наградите ще се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията.

По така описаната механика на Промоцията, в периода ѝ са предвидени за спечелване средно по 464 броя награди на ден.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер.
Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта, на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно първата регистрация към профила си.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на касовата бележка за закупените продукти Milka на куриера (стойността и номерът, от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец в момента на покупката.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Печелившите ще бъдат известени веднага на екрана, че са спечелили, както и чрез имейл съобщение на регистрирания в профила имейл адрес, на който ще получат инструкции как да подадат своите данни за доставка в 10-дневен срок. Всички спечелили ще бъдат публикувани и на страница Печеливши на www.milka.bg. Ако след получаване на известието, те не потвърдят наградите си в срока, посочен в тази точка, печелившите губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия, както и нейната „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!

Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие.

Всеки пореден опит ще бъде зачетен като невалидна регистрация.

Един участник може да спечели само по един брой Milka одеяло и по максимум три броя Milka възглавница за целия период на Играта. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации на профили "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил (един телефонен номер) от едно и също лице за участие в активността; б) използването на всякакви техники, методи, начини и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините и точния момент на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера касови бележки. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на ЕДНА касова бележка. Като изключение сме готови да приемем касова бележка с допълнително написано от продавача име на закупения продукт - в този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.


Спечелете СЕГА

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара