Спечелете 1980 броя преносими мини хладилници от Kamenitza


Краен срок - 15 април 2018

Играй за преносим мини хладилник на всеки 15 минути.

Участват кенове и бутилки Каменица с промо опаковка. Открий кода под етикета на бутилката или езичето на кена, регистрирай го с SMS на номер 1890 или на www.kamenitza.bg, участвай в тегленията на всеки 15 минути между 12:00 ч. и 20:00 ч. всеки ден от 15.02 до 15.04.2018 г. и може да спечелиш преносим мини хладилник. Период на промоцията: от 15.02 до 15.04.2018 г. Повече информация за играта и пълни правила на: www.kamenitza.bg или на номер 0888423118. Стойността на един SMS към номер 1890 е 0,30 лева с ДДС за абонати на М-тел и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор. Участват само пълнолетни!

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са следните:
- Каменица 1881 Светло стъклена бутилка 0,5 л, с промоционален дизайн;

- Каменица 1881 Светло КЕН 0,5 л, с промоционален дизайн

- Каменица 1881 Светло пластмасова бутилка 1 л, с промоционален дизайн

- Kаменица 1881 Светло пластмасова бутилка 2 л, с промоционален дизайн.

Участващите опаковки са обозначени с промоционален етикет със заглавието на Промоцията “Играй за преносим мини хладилник“.

В играта участват единствено продукти с промоционални опаковки (продукти с визия на промоцията “Играй за преносим мини хладилник на всеки 15 минути”). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код от вътрешната страна на промоционалния етикет/езиче. Видът на промоционалните опаковки е следният:

След крайния срок на промоцията (20:00 часа на 15.04.2018г.), тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код от вътрешната страна на етикета или под езичето на кена.
За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер 1890 или на адрес www.kamenitza.bg, осем цифрения уникален код от вътрешната страна на етикета на бутилката или под езичето на кена на закупения промоционален продукт точно така, както е изписан. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат в SMS-а на латиница. Кодовете могат да бъдат изписвани и изпращани и с малки, и с големи букви.

При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в играта.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в играта.

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (за участващите в играта чрез изпращане на SMS), или чрез съобщение на екрана на монитора (за участващите в играта чрез регистрация на адрес www.kamenitza.bg), че участва в тегленията за един от 1980 бр. преносими мини хладилници. Всеки ден през целия период на промоцията ще се провеждат по общо 33 бр. тегления, като на всеки 15 минути между 12:00 часа и 20:00 часа ще се изтегля по една награда измежду всички участници, регистрирали успешно кодове.

Регистрираните кодове участват до края на промоцията. Ако участник например регистрира код на 15.02, то с него получава правото да участва в тегленията до края на промоцията – 15.04.2018г.

Всеки участник трябва да запази промоционалните етикети/езичета, тъй като те ще му бъдат изискани в случай на спечелването на награда. Предоставянето им е задължително условие за получаване на наградата.

Стойността на един SMS към номер 1890 е 0,30 лева с ДДС за абонати на М-тел и Виваком и 0,29 лева с ДДС за абонати на Теленор.

Всеки участник може да регистрира до 5 (пет) промоционални кода на ден за периода на промоцията. В случай че участник опита да регистрира повече от пет промоционални кода в рамките на един ден /от 00,00 ч. до 23,59 ч./, то кодът му няма да бъде зачетен от системата като участващ в играта и ще му бъде предоставена опцията да го регистрира на следващия ден.

След всяка регистрация на промоционален код чрез SMS, участникът получава обратно потвърдителен SMS, съдържащ тапет /wallpaper/ за телефон. В този случай, на участника се изпраща връзка чрез интернет адрес, от който тапетът/wallpaper/ може да бъде изтеглен (изтеглянето през мобилен апарат се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва: 1980 броя преносими мини хладилници

Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

· 1980 броя преносими мини хладилници ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер в общо 1980 бр. тегления, както следва:

Всеки ден в периода на промоцията между 12:00 часа и 20:00 часа. ще се състоят общо 33 бр. ежедневни тегления през 15 мин., като на всеки 15 минути ще бъде раздаван по 1 бр. преносим мини хладилник. Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 1 (един) код по смисъла на т. 3.3.4 от настоящите условия. С всяка последваща регистрация на нов промоционален код, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, опаковките, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Всеки ден в периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.kamenitza.bg . На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888423118 в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.10. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази печелившия промоционален етикет/езиче. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител срещу връчена и попълнена служебна бележка.
Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера етикета/езичето с промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че етикета/езичето са повредени, дефектни или промоционалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Спечелете СЕГА

15 Коментари

  1. Yosif Yosifov 9 апррил 2018г. 14:0654 54AN55EF-54AP927F

    ОтговорИзтриване
  2. Димитричка Тодорова13 април 2018 г. в 18:57

    N49D8EC7

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара