Спечелете 5 ваучера от Фантастико


Краен срок - 6 февруари 2018

Тук ли сте шоколадови чудовища? Специално за вас сме организирали една ШОКО игра - "Шоколадови унищожители".

Докажете любовта си към шоколада като ни отговорите на въпроса "Колко е голям най-големият млечен шоколад в света"! Петима от вас - шоколадови унищожители, ще спечелят ваучер по 50 лева за ТВ "Фантастико"! А там има толкова неизяден шоколад...."

Участието в играта е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти от търговските обекти на организатора.

Всеки, който отговаря на изискванията на настоящите правила и желае да участва, е необходимо:
1. да напише в коментар под публикацията, съдържащ отговор на зададения в публикацията въпрос  "Колко е голям най-големият млечен шоколад в света".
2. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти като публикува отговор на зададения в публикацията въпрос.
3. Всеки написан в коментар верен отговор на въпроса, и отговарящ на условията описани по-горе, участва в тегленето на наградите, което ще се проведе на 07.02.2018.
4. Всеки един отговарящ на условията участник може да спечели само една от наградите в рамките на активността.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците са 5 броя талони за пазаруване в магазините от ТВ „Фантастико“, всеки на стойност от 50 лева.

Тегленето на печелившите участници, участващи в актиността ще се проведе на 07.02.2018г. в централния офис на ТВ „ФАНТАСТИКО“, находящ се в гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“№14а, в присъствието на нотариус или представители на фирми.

Организаторът си запазва правото да промени вида или броя на наградите в срока на Активността, като е длъжен да оповести за това единствено чрез официалните правила.

Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата https://www.facebook.com/fantastico... в деня на тегленето. Печелившите е необходимо да напишат в лично съобщение на Фейсбук страницата на Фантастико, в което да посочат в кой от търговските обекти на Веригата, биха искали да получат спечелената награда.

Печелившите получават наградите си в посочения от тях супермаркет Фантастико, в срок от 10 дни след спечелването им. Наградите се получават лично от спечелилите участници след легитимирането им с документ за самоличност пред ръководството на съответния търговски обект.

Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата върху друго лице преди получаването й.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара