Спечелете над 60 000 брандирани прибори за готвене от Coca-Cola


Краен срок - 25 февруари 2018

Участващите опаковки са 1,25L PET Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange и Sprite.

С участие в Промоцията може да бъде спечелена следнaтa наградa:

Брандиран прибор за готвене – лъжица за салата, преса за картофи, шпатула или черпак, описани подробно в Приложение 2.

Общо 61,840 броя награди.

За всяка закупена бутилка Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange или Sprite 1,25L PET от участващите опаковки в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговски обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

    „Печелиш прибор“ – потребителят има право да получи един брой брандиран Coca-Cola прибор (лъжица за салата, преса за картофи, шпатула или черпак), описан в т. 6.1. и Приложение № 2, на място в търговския обект.
    „Печелиш Усмивка :)“ – потребителят не печели нищо. 

Скреч карти, печелещи прибор, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в Промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.

Общият брой скреч карти е 247,360 броя, като 61,840 броя от картите са „Печелиш прибор” и 185,520 броя от картите съдържат “Печелиш Усмивка :)”. Печелившите карти ще бъдат равномерно разпределени в участващите обекти.

Замяната на награди срещу пари, както и преотстъпването и на друго лице е забранено.

Приложение № 2: Промоционални награди

    Лъжица за салата, преса за картофи, шпатула или черпак  


Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара